Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Közműcsatlakozás ingyen?

Magyar Mária|2017. július 26.

2017. július 1-jétől díjmentessé váltak a közműcsatlakozások, továbbá mérséklődtek vagy teljesen ingyenessé váltak egyes kapcsolódó eljárási díjak is.

A közműszolgáltatóknál az ügyintézési határidők csökkentésével vagy a korábban határidőhöz nem kötött szolgáltatások határozott időhöz kötésével a közművekhez kapcsolódó ügyintézés a tervek szerint a jövőben nem fogja hátráltatni a családokat vagy a vállalkozásokat az építkezések, átalakítások során.

 

Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény valamint az ennek végrehajtását szolgáló, az egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett hatályba.

 

A főbb változások a következők:

 

1. Díjmentessé váltak a közmű-csatlakozások meghatározott fogyasztási mértékig

 

Mire terjed ki a díjmentesség?

A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet a lakosság, a kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik.

Díjmentes

- a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,

- a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,

- a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése.

Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez elégségesek.

 

A gázcsatlakozásnál elengedésre kerül a csatlakozási díj és a fogyasztásmérő díja, ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki.

 

Az árambekötéseknél elengedésre került a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő díja.

A villanyszektorban az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint:

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként

  1. szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
  2. földkábel esetén legfeljebb 50 méter

hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor

  1. szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
  2. földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése

díjmentes.

 

A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a vállalkozásokra is kiterjed. Ezen felül ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél díjmentessé vált az igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.

 

Mire nem terjed ki a díjmentesség?

  • az ún. fogyasztói vezetékre és felhasználói berendezésekre (azaz a magántulajdonba kerülő vezetékek, csövek, kapcsolók, kiállások, dugaljak, csapok stb. beépítésére) [Általános szabály szerint fogyasztói vezetéknek minősül a szolgáltató által telepített mérőórától húzódó vezeték]
  • a mellékvízmérő beszerelésére,
  • a víziközmű társulati tagok tagsági jogviszonyon alapuló fizetési kötelezettségeire, így kifejezetten a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulásra sem.

 

Külterületi ingatlanoknál is érvényesül-e a díjmentesség?

Igen. A díjmentesség a meghatározott korlátok között belterületi és külterületi ingatlanokra egyaránt alkalmazható.

 

Csak új építésű ingatlanok esetén vehető-e igénybe a díjmentesség?

Nem. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. Sőt, nem szükséges felújítás sem a díjmentes bekötés igényléséhez. A fent meghatározott teljesítményig és vezetékméretig bármikor kérhető a díjmentes bekötés.

 

CSOK mellett is igénybe vehető-e a díjmentesség?

Igen, a kedvezmény CSOK mellett, de attól függetlenül is igénybe vehető.

 

Hol kell bejelenteni az igényeket és mire kell hivatkozni?

Az igényeket a területileg illetékes földgáz és villany elosztó társaságnál, illetve víziközmű szolgáltatónál kell bejelenteni. Bejelentéskor a 2017. évi LVII. törvényre kell hivatkozni.

 

Mit tegyen, ha a szolgáltató elutasítja a jogosnak tartott igényét vagy díjat számol fel a törvény szerint díjmentes szolgáltatásért?

A szolgáltató eljárásával szemben az első fokú fogyasztóvédelmi hatóság feladatát ellátó járási hivatalokhoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz lehet fordulni.

 

2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei

A különdíj mértékének megállapítása kizárólag a munkavégzésre ténylegesen ráfordított idő alapulvételével történhet, nincs átalánydíj, sem a munkához nem kapcsolódó egyéb költség. Érvényesíteni kell a legkisebb költség elvét.

 

3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és hatósági feladatai csökkennek

Július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági hatósághoz, vagyis a területileg illetékes járási, fővárosi, kerületi kormányhivatalhoz, ha az elosztó vagy a szolgáltató elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá akkor is, ha az elosztó vagy a szolgáltató elutasítja a terv szerint kivitelezett közmű átvételét.

 

4. Ingyenessé válnak az alábbi jogorvoslati eljárások

Amennyiben a közműtársaság elutasítja a közmű kiviteli tervét vagy a terv szerint kivitelezett közmű átvételét, ingyenes jogorvoslati eljárást lehet kérni a területileg illetékes járási, fővárosi, kerületi kormányhivatal műszaki-biztonsági hatóságtól.

 

5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési határidők

Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatározott időhöz kötöttek a közművek szolgáltatásai.

Néhány példa:

A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A hálózati kapacitás biztosításának határideje maximálásan 60 napban került meghatározásra. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni.

Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem felel meg a követelményeknek vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. napig köteles elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő.

scrollUp