Új könyv! Synagogues in Hungary 1782–1918

Lévai-Kanyó Judit|2017. június 26.

Megjelent a magyarországi zsinagógaépítészetről szóló könyv angolul is! 700 oldalon több mint 2000 színes képpel mutat be közel 600 zsinagógát.

 

Ez az első átfogó mű a történelmi Magyarország zsinagógaépítészetéről. Bemutatja, elemzi és rendszerezi azt a közel 600 épületet, ami a munka alapját képezi. A könyv egy rövid zsinagógatörténet után tárgyalja a magyarországi zsinagógák tipológiai lehetőségeit, ami a könyv legfontosabb fejezete. Nyolc típust különböztet meg: parasztháztípusú, polgárháztípusú, protestáns templom típusú, jeruzsálemi templom típusú, csarnoktípusú, katolikus templom típusú, bizánci templom típusú és palotatípusú zsinagógát. Ezen felül a zsinagógákat a településhez, nemzeti kultúrához való kötődés emlékműveiként is értelmezi, amelyekkel a neológ zsidó közösségek az örök vándorlást óhajtották feltartóztatni.

 

A szerző húsz éve kutatja ezt a témát, végigjárta és végigfotózta a bemutatandó összes épületet. Különböző összefüggésben tanulmányozza a kérdést, elsősorban a judaizmus és a vizualitás kapcsolatát boncolja. Az alapvetően építészeti könyv így meghaladja e diszciplínát, értékrendet, identitást, vágyakat fed fel, a diaszpórai zsidó lét nehezen megragadható lényegére vet fényt. A kötetet a TERC Szakkönyvkiadó magyarul 2011-ben megjelentette. Az angol nyelvű megjelenés lehetőséget teremt a Kárpát-medencei zsidó kulturális jelenlét szélesebb körű megismertetésére.

 

Tovább a könyv megrendelésére.

 

scrollUp