VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!

Tamásy Gáborné|2017. április 10.

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!

Megváltoztak az osztalék előírásának és könyvelésének szabályai

 

Bár a változás már korábban hatályba lépett, akik közbenső mérleget, beszámolót (pl. osztalékelőleg fizetése mellett) eddig nem készítettek, azoknak újdonság a szabályozás.

 

A változás a 2016. évi beszámoló készítésénél írja elő a megváltozott osztalék kifizetését illetve előírását. A változtatás célja az volt, hogy összhangba hozza a magyar számviteli törvényt a nemzetközi számviteli előírásokkal, könnyebb legyen a beszámoló elfogadásának adminisztrációja (nem kell külön osztalék előtti és külön osztalékkal együtt mérleget készíteni.)

 

Az új előírások alapján lássuk a változtatás lényegét:

  • Mikor fizethető osztalék: ha a lekötött tartalékkal, továbbá értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.
  • Az osztalék alapja: az előző évi eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összege.
  • A szabad eredménytartalék és a saját tőke összegének vizsgálatakor növelő tételként lehet figyelembe venni a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt kapott osztalék összegét.  Erre a módosításra azért volt szükség, hogy az osztalék kimutatása tekintetében bekövetkezett módosulás ne érintse a kifizethető osztalék nagyságát.
  • Eddig és a 2015-ös beszámoló készítésekor is a tárgyévi beszámolóban /2015/ kellett kimutatni a kapott és fizetendő osztalék összegét.

Ez a 2016-os beszámoló készítésnél úgy módosul, hogy a fizetendő osztalék összegét a döntés napjával, a tárgyévet követő üzleti évben kell elszámolni. Tehát az osztalékot a tulajdonosi döntés napjával kell lekönyvelni és elszámolni 2017 évben. (például: ha 2016-ban a vállalkozás üzleti évét 2016.december 31-én zárja, az osztalék elszámolása, könyvelése csak 2017-ben történik meg)

 

Miután a szabályozás jelentős mértékben megváltozott felmerül a kérdés a 2016-os beszámolóban az előző időszaki osztalékkötelezettséget a 2015-ös vagy a 2016-os szabályozás szerint kell kimutatni.

 

A jogalkotó erre hozott egy átmeneti rendelkezést, amely egyértelműsítette, hogy a 2016-ban induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként, a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait a 2016. január 1-től hatályos mérleg és eredmény kimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2015. évi osztalékdöntés előtti beszámoló adatait kell felvinni az előző év adataihoz. Tehát a 2016-ban tulajdonosi döntéssel megállapított 2015. évi osztalékot a 2016-os évben kell szerepeltetni, mely megegyezik a 2016.évben alkalmazott szabályokkal.

 

Miután a közzétett beszámoló /2015.évi/ nem ezt fogja tükrözni, a változtatást a 2016.évi beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

scrollUp