Állami építésügyi feladatok

Létrehozva: 2015-11-20

Az építésügy központi irányítása - a településrendezés tekintetében az arra vonatkozó országos szabályok és közérdekű követelmények megállapítása -, összehangolása és ellenőrzése az állam feladata.

 

A Kormány az építésügy központi feladatainak ellátása körében gondoskodik:

  • az épített környezet rendezett alakítását és védelmét biztosító - a nemzetközi előírásokkal összhangban álló - jogszabályok megállapításáról, továbbá azok folyamatos korszerűsítéséről, vagyis az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok előkészítése és annak kidolgozása,
  • az állami főépítészi, építésügyi és építésfelügyeleti hatósági intézményrendszer működtetéséről,
  • a nemzetközi egyezményekből adódó állami feladatok ellátásáról,
  • az országos kutatási, műszaki fejlesztési programok kialakításáról és érvényre juttatásáról.

 

A Kormány az építésügy központi irányítását, összehangolását - ideértve a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében az összehangoló feladatokat is - az építésügyért felelős miniszter útján gyakorolja. Az építésügyért felelős miniszter kijelölése általában mindig egy-egy kormányzati ciklushoz igazodik, jelenleg a miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozik az építésügy irányítása.

 

Az építésügyért felelős miniszter feladatainak ellátása, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása érdekében az építésügyi szakmai érdek-képviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek részvételével közreműködő, építésügyi konzultatív, javaslattevő és véleményező testületet működtet. A tanácsadó testület is általában időközben változik, jelenleg a Magyar Építészeti Tanács ez a testület. A 1221/2015. (IV. 20.) Korm. határozat rendelkezett a Magyar Építészeti Tanács létrehozásáról.

 

A sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében illetékes miniszterek együttműködnek az építésügyért felelős miniszterrel az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében. Mind a sajátos építményfajtáknál, mind a műemlékeknél a területért felelős minisztereknek együtt kell működniük, így a területet szabályozó jogszabályok megalkotása során is.

 

scrollUp