Általános eljárási szabályok

Dr. Hegedűs Annamária
Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2017-06-07

Az építésügyi hatósági eljárás keretszabályait 2017. december 31-ig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) határozza meg. E törvény lefekteti az alapjait

 • a kérelem benyújtásának,
 • a tényállás tisztázásának,
 • a bizonyítékok felhasználásának,
 • a döntés meghozatalának,
 • a döntés közlésének,
 • a jogorvoslatnak
 • a jogorvoslat elbírálásának.

Mivel az építési tevékenység engedélyezése az általánostól néhány elemében eltérő, speciálisabb az általánosnál, így a Ket-hez képest eltérő, kiegészítő szabályokat az Étv. tartalmazza.

Az Étv.-ben szereplő a Ket-hez képest kiegészítő szabályok alapvetően

 • az elektronikus ügyintézésre
 • a kérelem tartalmára és annak mellékleteire
 • a mellékletek szakmai tartalmára
 •  a szakhatóságok igénybevételére
 • a tényállás tisztázására
 • a közmeghallgatásra
 • az ügyféli jogok gyakorlására
 • a döntés kézbesítésére,
 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások eljárásainak intézésére
 • a kötelezésekre,
 • a végrehajtásra
 • jogorvoslatra

vonatkoznak.

Eltérés még az általános eljárási szabályoktól, hogy az Étv. 2016. január 1-től bevezette a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű épületeknél az ún. egyszerűsített bejelentés jogintézményét, amelyre a Ket. és az építésügyi hatósági eljárások szabályai nem vonatkoznak.

További részletszabályokat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmaz.

 

scrollUp