Az akkreditív

Létrehozva: 2015-11-25 / módosítva: 2015-11-27
  • okmányos meghitelezés egy pénzügyi intézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési garanciaként szolgál a kedvezményezett számára. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kedvezményezett teljesíti a megadott feltételeket (bemutatja az akkreditív által meghatározott okmányokat), a bank köteles a meghatározott összeget kifizetni, még ha az akkreditívet aláíró személy utólag másképp rendelkezne is. Más szavakkal, a fizetési kötelezettség teljes egészében az akkreditívet kiállító bankhoz kerül.

 

  • okmányos meghitelezés, mely nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő/megrendelő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.

 

  • a bank a kötelezett megbízása alapján vállalja, hogy meghatározott okmányoknak a kedvezményezett általi benyújtása esetén, a kedvezményezett részére teljesíti az akkreditívben meghatározott összegű fizetést.

 

Az akkreditív a választható fizetési módok közül a legnagyobb biztonságot nyújtja vevőnek/megrendelőnek és eladónak/szolgáltatónak. Az akkreditív feltételinek szigorú összhangban kell lenniük a szerződéssel.

A fizetések nagyobb biztonsága érdekében az akkreditív alkalmazására egységes nemzetközi szabályok vonatkoznak, amelyek kötelező érvényűek a részt vevő felekre nézve.

 

Az akkreditív fajtái

A módosíthatóság feltételeit tekintve lehet:

  • visszavonható (nem jellemző)
  • visszavonhatatlan

 

A nyitóbank fizetési ígérete szerint:

  • látra szóló: a bank a megfelelő okmányok benyújtásakor azonnal fizet;
  • halasztott fizetésű: a fizetésre nem az okmányok benyújtásakor, hanem az akkreditívben meghatározott későbbi időpontban kerül sor;
  • váltó elfogadást ígérő: a nyitó bank arra vállal kötelezettséget, hogy a rá intézvényezett (forgatott) váltót elfogadja és annak összegét esedékességkor fizeti ki.

 

scrollUp