Az egyszerű bejelentés tárgya

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2017-01-16

Az egyszerű bejelentés bevezetésével megszüntetésre került a legfeljebb 300 m2 hasznos összes alapterületű új lakóépület, illetve bővítéssel ekkorára növelt lakóépület vonatkozásában az építési engedélyezési eljárás. Az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó esetekben a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

Az építési tevékenységgel kapcsolatos építtetői kötelezettség ez esetben csak a bejelentésre korlátozódik. A bejelentést követő 15 nap elteltével, a 16. napon az építkezést az elektronikus építési napló megnyitásával meg lehet kezdeni.

Az építészeti tervezést és az építési kivitelezési tevékenységet az egyszerű bejelentés esetén is csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet végezni, és ezt a hatóság a rá vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrizheti. A legfeljebb 300 m2 hasznos összes alapterületű új vagy bővített lakóépület tervezése és építése során a helyi építési szabályzat előírásai közül csak a törvényben felsorolt előírásokat kell figyelembe venni.

scrollUp