Az építési engedélyezési eljárás és egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Dr. Hegedűs Annamária
létrehozva: 2017-01-30 / módosítva: 2017-01-30

Mielőtt bármilyen jellegű építési tevékenységbe fognánk, minden esetben meg kell győződni arról, hogy a tervezett építési tevékenység végzéshez szükség van-e építésügyi hatósági engedélyre, vagy egyszerű bejelentéshez kötött-e a tevékenység, ha egyik sem, akkor kell-e hozzá településképi bejelentés?

 

Az Étv. szerint az építésügyi hatóság engedélye polgári jogi kérdést nem dönt el és nem mentesíti az építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek körét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eng.R.) határozza meg.

 

Az Eng.R. 1. melléklete szerint építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes tevékenységek:

 • a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint
 • műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és
 • ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén

az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal kizárólag egyszerű bejelentés formájában az e-építési napló készenlétbe helyezésével valósítja meg.

 

A településképi bejelentés olyan esetekben jöhet szóba, amikor az építési tevékenység végzéséhez sem építésügyi hatósági engedély, sem pedig egyszerű bejelentés nem szükséges. Egyes reklámhordozók elhelyezését, és építmények rendeltetésének megváltoztatását a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötheti és az eljárás részletes szabályairól helyi önkormányzati rendeletében rendelkezhet.

A polgármester - a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével - településképi bejelentési eljárást folytathat le

 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,
 • azon reklámhordozók tekintetében, melyek elhelyezését,
 • azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását

a települési önkormányzat, ha a helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.

 

Azon építési tevékenységek köréből, melyek nem esnek építésügyi hatósági engedélyezés és az egyszerű bejelentés hatálya alá, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Épkiv. ) 22. § (1) bekezdésében szereplő tevékenységek esetén kivitelezési dokumentációt kell készítetni és e-építési naplót kell vezetni.

 

Ezek a tevékenységek az alábbiak:

 • a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
 • az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
 • az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2,
 • a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
 • a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak,
 • 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni,
 • a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A”,
 • az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak

kell kivitelezési dokumentáció és e-építési naplót vezetni.

 

scrollUp