Bányászati építmények jogszabályai

létrehozva: 2016-12-01 / módosítva: 2017-06-07

TÖRVÉNYEK

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

 

scrollUp