Bányászati építmények

létrehozva: 2015-11-23

Bányafelügyelet

A bányászati építmények a sajátos építményfajták körébe tartoznak. Ezen építményekkel összefüggő építési tevékenységek tekintetében is el kell látni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építésfelügyeleti feladatokat.

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § bekezdése értelmében a bányászattal kapcsolatos közigazgatási feladatokat a bányafelügyelet látja el. A bányafelügyelet a hatósági felügyelete keretében műszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti és földtani hatásköröket gyakorol. A bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki.

 

A bányafelügyelet építésfelügyeleti eljárásaira az Étv. előírásai és a Ket. szabályai az irányadóak.

scrollUp