Bizottság rendelete

létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2016-05-04

A Bizottság rendeletei


az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről szóló

A BIZOTTSÁG 2012. január 16-i 244/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
 

az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről szóló 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet magyar szövegének helyesbítéséről szóló

A BIZOTTSÁG 2013. január 31-i 312/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
 

az építési termékek európai műszaki értékelésének formátumáról szóló

A BIZOTTSÁG 2013. október 30-i 1062/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
 

az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről szóló

A BIZOTTSÁG 2013. október 30-i 157/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
 

a 305/2011/EU európai parlamenti és bizottsági rendelet V. mellékletének az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzése tekintetében történő módosításáról szóló

A BIZOTTSÁG 2014. február 18-i 568/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
 

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat elkészítése során használt minta tekintetében történő módosításáról szóló

A BIZOTTSÁG 2014. február 21-i 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
 

a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló

A BIZOTTSÁG 2014. október 29-i 1209/2014/EU RENDELETE
 

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló

A BIZOTTSÁG 2014. július 7-i 1253/2014/EU RENDELETE
 

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lakóépületeket szellőztető berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló

A BIZOTTSÁG 2014. július 11-i 1254/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
 

a falak és mennyezetek burkolására használt, EN 13986 szabvány szerinti fa alapanyagú lemezek és EN 14915 szabvány szerinti tömör fa falburkolatok tűzvédelmi képesség tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről szóló

A BIZOTTSÁG 2014. július 16-i 1291/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
 

az EN 13658-1 harmonizált szabvány szerinti, belső vakolathoz használt fém vakolattartók és vakolóprofilok, az EN 13658-2 harmonizált szabvány szerinti, külső vakolathoz használt fém vakolattartók és vakolóprofilok, valamint az EN 14353 harmonizált szabvány szerinti fém vakolóprofilok és kiegészítő profilok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről szóló

A BIZOTTSÁG 2014. július 17-i 1293/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
 

az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló

A BIZOTTSÁG 2014. november 18-i 1299/2014/EU RENDELETE
 

a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló

A BIZOTTSÁG 2013. december 13-i 1336/2013/EU RENDELETE

 

scrollUp