Egyes építményfajták jogszabályai

Létrehozva: 2016-11-29 / módosítva: 2017-06-07

Sajátos építményfajták

 

Többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

(az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény)

 

Sajátos építésügyi hatósági eljárás

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott sajátos építményfajtákkal kapcsolatos külön jogszabályok szerinti eljárás.

(az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)

A bal oldalon felsorolt sajátos építményfajtákra történő klikkelésre a következő oldalakon megnyílnak az egyes sajátos építményekre alkalmazandó jogszabályok.

 

scrollUp