Az általános építmények építésügyi hatóságai

Létrehozva: 2017-03-10 / módosítva: 2017-05-02

Az általános építmények építésügyi hatóságai

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény megkülönböztet általános és sajátos építményfajtákat.

„18. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.”

 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet pedig ezen építményfajtákhoz eljáró hatóságokat rendel. Ilyen formán megkülönböztetünk:

 • általános építmények tekintetében
  • általános építésügyi hatóságot
  • kiemelt építésügyi hatóságot
 • sajátos építményfajták körében
  • az általános és a kiemelt építésügyi hatóság az esetek többségében megegyezik
 • műemléki építmények tekintetében építésügyi és örökségvédelmi hatóságot
 • általános építmények és műemlékek tekintetében általános építésfelügyeleti hatóságot
 • sajátos építményfajták építésfelügyeleti hatóságát

 

 

scrollUp