Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Energetikai tanúsító

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2015-11-20

Az energetikai tanúsító feladata az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről hiteles tanúsítvány kiállítása az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) elektronikus programjának segítségével.

Az energetikai tanúsító az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti független ellenőrzési rendszer keretében végzett ellenőrzés során köteles együttműködni és a feltárt hibákat kijavítani.

Az energetikai tanúsító köteles az azonosító kóddal ellátott hiteles tanúsítvány aláírt példányát és az alátámasztó munkarészt a megrendelőnek átadni.

 

Az energetikai tanúsító felelős

 • az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért,
 • a valós állapotnak megfelelő tartalomért,
 • a hiteles tanúsítvány kiállításához szükséges adatoknak az OÉNY-be való feltöltéséért.

 

Az energetikai tanúsítói szerződést írásban kell megkötni. A szerződés kötelező tartalmi eleme

 • a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tevékenység pontos megnevezése (az épület vagy épületrész helyrajzi száma),
 • a vállalt tevékenységre vonatkozó teljesítési határidő,
 • a tanúsítás díja mellett az elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje.

 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által működtetett független ellenőrzési rendszer keretében a tanúsítványok utóellenőrzésében nem vehet részt az a személy

 • akinek jogát vagy jogos érdekét az ellenőrzés közvetlenül érinti, továbbá
 • aki az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el,
 • aki az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el,
 • akinek az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el, vagy
 • akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el.

 

A fenti ellenőrzésben nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. Az ellenőrzést végző a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított öt napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az ellenőrzött, vagy bármely érintett fél is bejelentheti.

 

A kizárás tárgyában a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke dönt, szükség esetén más ellenőrző személyt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt ellenőrző személy járt el. A kizárás tárgyában hozott elnöki döntést az érintett felekkel közölni kell.

 

Műemlék épület esetén az energetikai tanúsítónak az energetikai minőségtanúsítvány javaslattételének kidolgozásához szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület jogosultsággal bíró szakértőt vagy „műemlékek területén gyakorlott” címmel rendelkező szakmagyakorlót kell bevonnia, ha az energetikai tanúsító nem rendelkezik a „műemlékek területén gyakorlott” címmel.

 

 

Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ) névjegyzéki jelölés

 

A

B

C

1.

Tevékenység megnevezése

Jelölése

Képesítési minimum követelmény, vagy az ezzel egyenértékű szakképzettség

2.

energetikai tanúsítói jogosultság

okleveles építészmérnök, okleveles település mérnök, okleveles építőmérnök,

okleveles közlekedésmérnök,

okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök,

építészmérnök, településmérnök, építőmérnök, közlekedés-építőmérnök,

vízépítő mérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök

 

scrollUp