Energia előállításával összefüggő építmények

Létrehozva: 2015-11-23

Energia előállításával összefüggő építmények felügyelete

Az Energia előállításával és alkalmazásával kapcsolatos építmények a sajátos építményfajták körébe tartoznak. Ezen építményekkel összefüggő építési tevékenységek tekintetében is el kell látni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építésfelügyeleti feladatokat.

A jogszabállyal kijelölt építésfelügyeleti hatóság ezen építményfajták tekintetében az Országos Energia Hivatal

Az Energia előállításával és alkalmazásával kapcsolatos építmények építésfelügyeleti eljárásaira az Étv. előírásai és a Ket. szabályai is irányadóak.

scrollUp