Energiacímkézés

Soltész Ilona
létrehozva: 2016-06-20 / módosítva: 2016-06-20

Az energiafogyasztási címke lehetővé teszi a fogyasztóknak, hogy energiatakarékos terméket válasszanak, és ezáltal pénzt takarítsanak meg, a vállalatokat pedig arra ösztönözheti, hogy energiahatékony termékeket gyártsanak, illetve ilyen termékek fejlesztésébe ruházzanak be.

Ennek a célnak az érdekében fogadta el az Európai Parlament és a Tanács a 2010/30/EU irányelvet[1] (az ún. energiacímkézési irányelv), amelyet a 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet[2] vezette be a hazai jogrendbe.

A 2010/30/EU irányelv, illetve az ezt bevezető hazai jogszabály keretjogszabály, és végrehajtási intézkedésekben rögzítik az egyes termékspecifikus szabályokat. A végrehajtási jogszabályok többségében uniós rendeletek.

A készülékek címkézésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendeletekből kiderül, hogy mely kritériumokat kell az egyes termékeknek teljesíteniük az energiacímkézési irányelvnek való megfelelés érdekében. E kritériumok többek között arra vonatkoznak, hogy:

  • mely információkat kell a vásárlók rendelkezésére bocsátani,
  • milyen címkével kell jelölni a terméket annak függvényében, hogy az mennyi energiát fogyaszt,
  • hol kell elhelyezni a termékcímkét.

Az egyes termékcsoportokra javasolt energiahatékonysági címkézési rendszer összhangban van a Bizottság iparpolitikájával, különös tekintettel a fenntartható fogyasztásra, termelésre és iparpolitikára vonatkozó cselekvési tervre, valamint az energiahatékonyságot kiemelt célterületként megjelölő európai gazdaságélénkítési tervre.

Az energiafogyasztási címke azt jelzi, hogy az adott készülék az energiafogyasztás szempontjából milyen osztályba sorolható be egy A-tól G-ig tartó skálán. Az A betű (zöld szín) jelöli a legnagyobb energiahatékonyságot, a G betű (piros szín) pedig a legkisebb energiahatékonyságot. Ha egy bizonyos típuson belül a készülékek túlnyomó többségének a besorolása eléri az A osztályt, a skála 1–3 további osztállyal (A+, A++ és A+++) bővíthető.

Az irányelv minden olyan készülékre és egyéb termékre vonatkozik, amelynek használata minden valószínűség szerint közvetlen vagy közvetett hatást gyakorol az energiafogyasztásra, illetve más lehetséges erőforrások felhasználására. Az irányelv hatálya nem terjed ki a használtan vett termékekre, illetve a személyek vagy áruk szállítására szolgáló közlekedési eszközökre.

Az energiacímkézésre vonatkozó 2010/30/EU irányelvhez kapcsolódó, eddig elfogadott uniós végrehajtási intézkedések listája az 1. táblázatban látható.

1. táblázat: Az energiacímkézési irányelvhez kiadott végrehajtási intézkedések

a jogszabályszáma

cím/termékkör

1254/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

a lakóépületeket szellőztető berendezések címkézése

65/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése

665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

porszívók energiafogyasztásának címkézése

812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése

811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése

874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése

392/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése

626/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése

1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése

1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése

1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése

1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság (EU) 2015/1186 felhatalmazáson alapuló rendelete

egyedi helyiségfűtő berendezések energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság (EU) 2015/1187 felhatalmazáson alapuló rendelete

szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság (EU) 2015/1094 felhatalmazáson alapuló rendelete

professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról

a Bizottság 2002/40/EK irányelve

háztartási villamos sütők energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság 96/60/EK irányelve

háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése

 

 

 


[1] Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2010. május 19.)

[2] Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

scrollUp