Engedélyezés

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2015-11-23

Az építésügyi hatóság az építményekkel - beleértve a hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákat és a műemléki védelem alatt álló építményeket is - kapcsolatos építési tevékenységgel összefüggő engedélyezési feladatai során az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményeket (vagyis lényegében az anyagi jogi szabályokat, amelyet az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) és a helyi építési szabályzat és szabályozási terv határoz meg) juttatja érvényre, vagyis a fenti jogszabályokat érvényesíti az eljárása során.

 

A sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos építési tevékenység esetén a hatáskörrel rendelkező (ez már általában a sajátos építésügyi hatóság, műemlékeknél pedig a járási hivatalban lévő kijelölt építésügyi hatóság) építésügyi hatóság az általános követelményeken túlmenően a sajátos építményfajtákra és a műemlékekre vonatkozó jogszabályi követelményeket (ezek pedig általában eltérő kiegészítő rendelkezések, amelyet a rájuk vonatkozó jogszabályok tartalmaznak) is érvényesíti.

 

Az építésügyi hatóság egy adott építmény építési tevékenységgel való megvalósításához ad engedélyt annak függvényében, hogy mag az állam az adott építési tevékenységet mennyire akarja kontrollálni. Maga az engedélyezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei (az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Elj. rend.)) alapján folytatja le, és azt vizsgálja, hogy arra az építési telekre az adott építmény megépíthető e a hatályos jogszabályok (anyagi jogszabályok) szerint.

 

scrollUp