Építésfelügyelet

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-11-30 / módosítva: 2017-11-30

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései szerint közigazgatási hatósági ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti. A törvény alkalmazásában az ügyet intéző hatóság pedig az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki. Az építésügyben az ellenőrzési, felügyeleti, egyes tudomásulvételi, vagy hatósági kötelezési ügyek intézésére kijelölt hatóságok egyike az építésfelügyeleti hatóság.

 

Az építésfelügyeleti hatóságnak is vizsgálnia kell, hogy rendelkezik e jogszabályi felhatalmazással erre, azaz van-e hatásköre az ügy intézésére. Hatáskör hiányában nem járhat el az ügyben. Azonban az építésfelügyeleti hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el. Az építésfelügyeleti hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni, ezért ennek tényét az eljárás teljes folyamatában vizsgálnia kell.

Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. Az építési folyamat, ezen belül az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének és az ingatlan állapotának ellenőrzése teljes egészében állami feladatként az építésfelügyelet hatáskörébe tartozik.

 

Az építésfelügyeleti hatóság ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében

 1. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le, feladatkörében az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy annak folytatását megtilthatja, feltételhez kötheti vagy tudomásul veszi,
 2. a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység

ba) végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,

bb) résztvevőinek jogosultságát,

bc) végzéséhez előírt építési napló meglétének, vezetésének módját és tartalmát,

bd) folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,

és e feladatköreiben az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását

 • megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették,
 • megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti,
 • építési napló hiányában megtiltja,
 1. a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le, az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen
 • az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja,
 • a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot.
 1. az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében

da) építésfelügyeleti intézkedést tesz,

db) építésfelügyeleti bírságot szab ki,

dc) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot,

 1. szakhatósági eljárást folytat le.
 2. hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek.

 

scrollUp