Építésügyi jog - törvények

Létrehozva: 2015-11-25 / módosítva: 2017-06-07

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról   

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

2000. évi LXXX. törvény

az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről 2. Cikk)

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

 

scrollUp