Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Építésügyi műszaki ellenőr

Wéber László
Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2017-11-22

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

 

Az építtető helyszíni képviselőjeként – ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg – az építési műszaki ellenőr feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- a szerint:

 • az Étv. 43. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározottak,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 • a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 • az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba.
 • az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
 • egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
 • a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
 • az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
 • műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
 • műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
 • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
 • teljesítésigazolás
  • kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére,
  • rögzítése az építési naplóban
 • a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,
 • az építtetővel az eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,
 • a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és
 • a teljesítésigazolással kapcsolatos feladatok teljesülésének ellenőrzése.

 

Az építési műszaki ellenőr megbízási szerződésében a Ptk.-ban szabályozottak és az Épkiv. 16. § (6) bekezdésében foglaltakon túlmenően rögzíteni kell

 • az építési műszaki ellenőrzés gyakoriságát,
 • az építési naplóba való bejegyzés gyakoriságát, a bejegyzésről az építtető tájékoztatásának módját,
 • a jogszabályokban meghatározott feladatokon túlmenő építtetői elvárásokat, felhatalmazásokat
 • az e-építési napló használatához szükséges naplóügyfél-jelét (NÜJ).

 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg ezen a területen (is):

Az építési műszaki ellenőr nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője.

 

Az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában.

Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

 

Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

 

Ennek a kormányrendeletnek a vonatkozó melléklete tárgyalja az egyes szakterületi műszaki ellenőrökkel kapcsolatos követelményeket:

III. Építési műszaki ellenőrzés

1. rész

Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

 

 A

 B

 C

 D

 E

 1.

Szakterület/
részszakterület megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum
követelmény és az ezzel
egyenértékű szakképzettség

Szakmai
gyakorlati
idő

 2.

Magasépítési szakterület

 ME-É

Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (4) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.

okleveles építőmérnök,
okleveles építészmérnök,
 
építőmérnök, építészmérnök

3 év
 
 
4 év

 

2. rész

Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek

 

 A

 B

 C

 D

 E

 1.

Szakterület/
részszakterület megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum
követelmény és az ezzel
egyenértékű szakképzettség

Szakmai
gyakorlati
idő

 2.

Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület

 ME-M

A magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.

okleveles építőmérnök,
 
építőmérnök

3 év
 
4 év

 3.

Építménygépészeti szakterület

 ME-G

Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig.

okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, létesítmény mérnök,
 
gépészmérnök épületgépészeti szakirány

3 év
 
 
 
4 év

 4.

Építményvillamossági szakterület

 ME-V

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig)

okleveles villamosmérnök,
 
villamosmérnök

3 év
 
4 év

 

3. rész

A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

 

 A

 B

 C

 D

 E

 1.

Szakterület/
részszakterület megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény
és az ezzel egyenértékű
szakképzettség

Szakmai
gyakorlati
idő

 2.

Közlekedési építmények szakterület

 ME-KÉ

Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítő-,
közlekedés építőmérnök

3 év
 
 
4 év

 3.

Közlekedési építmények szakterület vasút-villamossági építmények részszakterület

 ME-KÉ-VV

Vasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak
műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,
 
villamosmérnök

3 év
 
4 év

 4.

Hírközlési építmények szakterület

 ME-HI

 részszakterület szerint

 részszakterület szerint

 

 5.

Hírközlési építmények szakterület vezetékes hírközlési építmények részszakterület

 ME-HI-TÉ

Az elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és
átalakításának, bontásának építési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,
 
villamosmérnök

3 év
 
4 év

 6.

Hírközlési építmények szakterület vezeték nélküli hírközlési építmények részszakterület

 ME-HI-TV

A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos szerelési munkái,
amelyek magukban foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő műtárgyakat.

okleveles villamosmérnök,
 
villamosmérnök

3 év
 
4 év

 7.

Vízgazdálkodási építmények szakterület

 ME-VZ

Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül

okleveles építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
 
építőmérnök,
vízmérnök
vízépítő mérnök

3 év
 
 
5 év

 8.

Bányászati építmények szakterület

 ME-B

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával
kapcsolatos, valamint hévízbányászati (termálvíz) építmények építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles bánya- és geotechnikai mérnök,
okleveles gáz- és olajipari mérnök,
okleveles bányagépészmérnök,
okleveles előkészítéstechnika mérnök,
okleveles gépészmérnök,
 
bánya- és geotechnikai mérnök,
földtudomány mérnök
gáz- és olajipari mérnök

3 év
 
 
 
 
 
 
 
4 év

 9.

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermékvezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület

 ME-GO

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles gáz- és olajipari mérnök,
gáz- és olajipari mérnök
okleveles gépészmérnök

3 év

 10.

Energiaellátási építmények szakterület

 ME-EN

Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök,
okleveles energiamérnök
gépészmérnök

3 év
 
 
4 év

 11.

Energiaellátási építmények szakterület vegyipari építményeinek építése részszakterület

 ME-EN-VE

Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles vegyészmérnök,
 
vegyészmérnök

3 év
 
4 év

 12.

Energiaellátási építmények szakterület távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése részszakterület

 ME-EN-TH

Föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
 
gépészmérnök, energetikai mérnök

3 év
 
 
4 év

 13.

Energiaellátási építmények szakterület villamosenergetikai részszakterület

 ME-EN-VI

Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,
 
villamosmérnök

3 év
 
4 év

 14.

Energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület

 ME-EN-A

Atomenergia építmények építésének építési műszaki ellenőrzése

okleveles építőmérnök

5 év

 

Szólnunk kell még az építési műszaki ellenőrök  továbbképzéséről: a már hivatkozott kormányrendelet legutóbbi változása jelentős változást hozott 2017. évkezdettől az építési műszaki ellenőrök továbbképzését illetően, ugyanis visszaállította az 2013. évi végéig életben volt szabályozást, ami szerint ötévente mind az építési műszaki ellenőrök, mind a felelős műszaki vezetők (akik tehát nem kamarai tagsághoz kötött jogosultságú szakmagyakorlók) kötelező és szakmai továbbképzésen kell részt vegyenek. Ezzel kapcsolatban a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet a következőket rögzíti:

„36. § (1) A kötelező továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként a miniszter határozza meg, az ehhez kapcsolódó tananyagot az országos kamara dolgozza ki és a miniszternek mutatja be. Az oktatási anyagokat a kamara elektronikusan közzéteszi.

(2) A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, az országos kamarák saját hatáskörben, szabályzatban állapítják meg.

37. § (1) A 36. § (4) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítésének elektronikus formában történő igazolása az országos kamara feladata. A területi kamara köteles közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezetni az igazolások tartalma alapján az adott továbbképzési időszak teljesítését az egyes szakmagyakorlók tekintetében. Az egyes továbbképzési ciklusok teljesítése vizsgálatának alapjául a kamarai nyilvántartás szolgál.”

 

Mind a Magyar Mérnöki Kamara, mind Magyar Építész Kamara, illetve területi szerveik nagy hangsúlyt fektetnek ezekre a továbbképzésekre; a honlapjaikon részletes és naprakész információk találhatók:

 

scrollUp