Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

ÉTDR

Varga Illés Levente
Létrehozva: 2015-11-21 / módosítva: 2016-05-31

Az ÉTDR

 

Az ÉTDR egy informatikai és szakmai ismereteket igénylő alkalmazás, ez indokolja oktatásának szükségességét.

 

Az ÉTDR funkciói:

 • az építésügyi (építésfelügyeleti, örökségvédelmi) engedélyezési eljárások elektronikus kezelése
 • az eljárások tárgyát képező építési-műszaki dokumentáció elektronikus kezelése (feltöltés, megjelenítés, továbbítás, véleményezés, tárolás, megőrzés)

 

A rendszer használói:

 • építtető
 • tervező,
 • általános építésügyi hatóság, építésfelügyeleti hatóság,
 • szakhatóság,
 • tervtanács,
 • polgármester településképi véleményezéskor,
 • ügyfélszolgálat, kormányablak, Építésügyi Pont,
 • bíróság,
 • ügyfél
 • állami tervtanács
 • Országos Építésügyi Nyilvántartás

 

Hatósági oldal

A hatósági oldal munkakörébe szervesen beépülve használja az ÉTDR-t, mint elektronikus alkalmazást, a belőle kinyerhető információkat, adatokat „hivatalból” ismeri. A hatósági ügyintézők oktatása hivatalosan szervezett (építésügyi vizsga http://www.e-epites.hu/epitesugyi-vizsga és továbbképzés https://tvp.uni-nke.hu/ilias/goto_tvp_cat_30790.html)

 

A szakhatóságok ÉTDR használata változó jogszabályi háttérrel és elektronikus csatlakozási kiépítettséggel már nem ennyire egyértelmű, ezen a területen a tájékoztatásnak és az oktatásnak nagy jelentősége van (továbbképzésbe beépítés)

 

A polgármester településképi véleményezésében részt vevő személyek ismeretei a jogszabályokra épülnek és az ÉTDR-kapcsolat kialakítása után már nem túl bonyolultak, a rutin hamar megszerezhető. A tájékoztatás az ÉTDR oldalról fontos és megoldott (http://www.e-epites.hu/etdr/letoltes).

 

A rendszer fejlődésével az új funkciókról is készülnek tájékoztató anyagok, melyeket a felhasználóknak erősen ajánlott nyomon követni. (http://www.e-epites.hu/etdr/csatlakozas)

 

 

Ügyféli oldal

Az ügyféli oldalon levő felhasználók: az építtető, a tervező és a szakértő intézményesen nyilván nem oktathatók és nincs is rá szükség. Az építtető nem rendszeresen használja az ÉTDR-t, csak építkezése során kerül vele kapcsolatba, ehhez pedig legtöbbször tervezőt vesz igénybe az engedélyezésben is. Az ÉTDR weboldalán található tájékoztatások megfelelő részletezettséggel vezetik végig a teendőkön az ügyfelet. [http://www.e-epites.hu/etdr/ugyfel] Számára többféle tájékoztatás érhető el, a rendszer bevezetésével egyidőben a tájékoztatás több csatornáján készültek információs anyagok (pl. http://www.e-epites.hu/etdr/letoltes, Építésügyi Szemle külön szám).

 

A tervezőnek és a szakértőnek munkája kapcsán ugyan rendszeresen dolga van az ÉTDR-rel, de a néhány művelet és funkció, aminek használatára szükségük van, viszonylag hamar elsajátítható. Ezt megfelelő tájékoztatások segítik az ÉTDR weboldalán (http://www.e-epites.hu/etdr/ugyfel). Ahol szinte a teljes benyújtási/ügyintézési folyamatot lefedő Gyakran Ismételt Kérdések (http://www.e-epites.hu/etdr/gyik) és az ügyfelek számára a benyújtást részletesen lekövető és képernyőképekkel ellátott magyarázat található.

 

A Kérelem benyújtása lépésről lépésre (http://www.e-epites.hu/3567) dokumentum didaktikus céllal, precízen, a tapasztalatokat figyelembevéve készültek. Alkalmasak arra, hogy akár a tervező, akár az ügyfél alapvető kérdéseire választ adjanak az ÉTDR használatával kapcsolatban.

 

Több segédlet, ismertető prezentáció, továbbá hatékonyságot növelő trükköket bemutató videó található Varga Illés Levente ÉTDR-szakértő honlapján is. (http://www.vargailles.hu/component/tags/tag/49-etdr)

 

S bár nem közvetlen ÉTDR, de a hatékony és zökkenőmentes elektronikus közigazgatásnak alapja a megfelelő elektronikus dokumentáció előállítása és kezelése. Ennek követelményeit és fogásait a tervezőknek nagyon jól kell ismerni, ehhez található “mankó” a következő honlapon: (http://www.vargailles.hu/component/tags/tag/53-tervdokumentacio).

 

Oktatási környezet

Az ÉTDR oktatási környezetének célja, hogy a rendszer felhasználói akár szervezetten, akár egyénileg elsajátíthassák a program használatát, kipróbálhassák működését, tesztelhessék az egyes folyamatok eredményeit, saját hatósági sablonjaikat.

Az ÉTDR oktatási környezete a hatósági rendszer környezetével megegyező szoftververziót alkalmazza, de az éles rendszerben működő egyes szolgáltatások az oktatási környezetben nem elérhetőek, továbbá adatbázisa is attól független és eltérő.

Nem működik többek között a digitális aláírás, a hivatali kapunak és az ügyfélkapunak történő üzenetküldés, a hatósági lista, a hatósági eljárás sablonjai. Az oktatási verziót használni szándékozónak szándékát.az ÉTDR hatósági adminisztrátoránál vagy az ügyfélszolgálaton kell jeleznie. Itt is regisztrálni szükséges, akárcsak az éles környezetben.

Az oktatási környezet az ÉTDR ügyfélkapus belépésével érhető el a https://oktatas.etdr.gov.hu címen.

 

Hatósági továbbképzések

A közigazgatásban dolgozó

 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyekben döntéshozói és döntés-előkészítői feladatokat ellátó köztisztviselő, állami tisztviselő és kormánytisztviselő,
 • a műemlékkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos ügyekben döntéshozói és döntés-előkészítői feladatokat ellátó állami tisztviselő és kormánytisztviselő és
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott „Építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi igazgatási feladatok jogi támogatása” munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő

számára kötelező a szakmai továbbképzésben való részvétel.

 

A szakmai továbbképzés ÉTDR témakörében a felsoroltakból csak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők köre érintett, nekik kell a szakmai továbbképzésnek ezt a részét is teljesíteniük.

Az ÉTDR továbbképzés célja a köztisztviselő szakmai felkészültségéhez, valamint az egységes jogalkalmazáshoz szükséges ÉTDR alkalmazási ismeretek biztosítása az adott továbbképzési időszak alatt bekövetkező jogszabályi és informatikai (program ill. alkalmazás) változások figyelembevételével.

 

Az építésügyi szakmai továbbképzés ÉTDR témakörei

 • Az ÉTDR által használt adatok és iratok köre, típusa
 • Ügyféloldali cselekmények
 • Építésügyi hatósági eljárási cselekmények
 • Hatósági eljárásokhoz kapcsolódó hatósági cselekmények
 • Társhatóságok közreműködése: szakhatóság, településképi véleményezés, belföldi jogsegély

 

Az építésügyi vizsga ÉTDR vizsgarészének célja, hogy a vizsgázó az általános közigazgatási ismeretek és a sajátos építésügyi igazgatási ismeretek mellett számot adjon arról, hogy megalapozott ismereteket szerzett az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok körében az eljárások elektronikus formában történő ügyintézéséről, a döntések elektronikus formában történő megfelelő előkészítéséről, illetve meghozataláról, és konkrétan az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer megfelelő alkalmazásáról.

 

Az építésügyi vizsga ÉTDR témakörei

 • Az ÉTDR által használt adatok és iratok köre, típusa
 • Ügyféloldali cselekmények
 • Építésügyi hatósági eljárási cselekmények
 • Hatósági eljárásokhoz kapcsolódó hatósági cselekmények
 • Társhatóságok közreműködése: szakhatóság, településképi véleményezés, belföldi jogsegély

Minden további továbbképzési időszak alatt a közszolgálati tisztviselőnek építésügyi szakmai továbbképzést kell teljesítenie.

 

Kormányablakos ügyintézők oktatása

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint a köztisztviselők továbbképzésének szervezője, koordinátora tananyagot készített a kormányablakokban dolgozó ügyintézők számára, amely az ÉTDR alkalmazás használatára, az őket érintő felületek és eljárások megismerésére oktatja őket. Erre azért volt szükség, mert a kormányablakokban is benyújthatók illetve intézhetők az ÉTDR hatósági eljárásainak egyes részei.

Az elektronikus formában elérhető tananyagok narrációval is segített video felvételeken mutatják az oldalak használatát (https://tvp.uni-nke.hu/ilias/goto_tvp_cat_30790.html) Rövid szövegeket és összefoglalókat is tartalmaz az oktató anyag, valamint tudástár/feladat funkcióban lehetőség van a megszerzett ismeretek tesztelésére.

 

Az oktató anyagok az alábbi témaköröket dolgozták fel:

 • Regisztráció, új építési engedély igénylésének rögzítése
 • Előzetes cselekmény indítása, Új használatbavételi eljárás rögzítése
 • Hiánypótlások, eljárás közbeni kérelmek, fellebbezés, postán érkező iratok
 • Tájékoztatás, betekintés, Kapcsolattartási mód váltás, Ismert hibák

Készült továbbá egy e-tananyag is, amely ugyanazt a célt szolgálja, mint a videóval segített megoldás.

 

A tananyag az alábbi - az ügyintézők számára fontos - témaköröket részletezi:

 • regisztrcáció, belépés-kilépés
 • az ÉTDR-ben intézhető ügyek köre
 • eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása
 • hiánypótlás, eljárás közbeni kérelmek
 • fellebbezés, fellebbezési jogról történő lemondás
 • ügyfél tájékoztatás, hiteles iratmásolat kiadása

 

scrollUp