EU-s irányelvek

létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2015-12-03

„Az irányelv a kívánt cél elérése tekintetében kötelező azon tagállamok számára, amelyek az irányelv címzettjei, de végrehajtásának módozatait és formáját a címzett választhatja meg.” (EK szerződés)

 

Az irányelvek a bennük megfogalmazott, elérni kívánt cél megvalósítása tekintetében kötelezőek, de hogy milyen módon és formában teszik ezt, a tagállamok abban  maguk döntenek.

Az irányelvek címzettje nem feltétlenül valamennyi tagállam, a címzetti körről az irányelvben rendelkezik a jogalkotó. A címzettekkel közölni kell az irányelvet és a Közösség Hivatalos Lapjában közölni kell.

 

Mivel a végrehajtás a tagállamokra van bízva, abban az esetben, ha határidőre nem tesznek eleget az irányelvben foglalt kötelezettségnek, az állampolgárok és jogi személyek hivatkozhatnak az irányelv rendelkezéseire bíróságok és más szervek előtt.

A Közösségi Szerződés többnyire meghatározza, hogy milyen kérdésben milyen típusú jogszabályalkotás szükséges, de vannak esetek, amikor a választást a jogalkotóra bízza.

 

Az alábbi felsorolás azokat az irányelveket tartalmazza, amelyek a Jogtárban összegyűjtött építésügyi joghoz és az ahhoz szorosan kapcsolódó joganyaghoz köthetőek.

 

Az irányelvek szövegét az alábbi listából kiválasztott cím alapján a

 

http://eur-lex.europa.eu

 

oldalon található keresőbe beírva olvashatjuk.

 

Irányelvek

 

a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) szóló

A TANÁCS 1989. november 30-i 89/654/EGK IRÁNYELVE

 

a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében) szóló

A TANÁCS 1989. november 30-i 89/656/EGK IRÁNYELVE

 

az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló

A TANÁCS 1989. december 21-i 89/665/EGK IRÁNYELVE

 

a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló

A TANÁCS 1992. június 18-i 92/50/EGK  IRÁNYELVE

 

a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló

A TANÁCS 1992. június 18-i 92/51/EGK IRÁNYELVE

 

az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról (nyolcadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) szóló

A TANÁCS 1992. június 24-i 92/57/EGK IRÁNYELVE

 

az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló

A TANÁCS 1993. június 14-i 93/36/EGK IRÁNYELVE

 

az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló

A TANÁCS 1993. június 14-i 93/37/EGK  IRÁNYELVE

 

a vízügyi, az energia, a közlekedési és a távközlési ágazatokban működő szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló

A TANÁCS  1993. június 14-i 93/38/EGK  IRÁNYELVE

 

az Európai Parlament és a Tanács 1995. június 29. 95/16/EK irányelve a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló

A TANÁCS 1993. július 22-i 93/68/EGK IRÁNYELVE

 

az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló

A TANÁCS 1997. március 3-i 97/11/EK IRÁNYELVE

 

a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint  az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK , 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. május 14-i 2001/19/EK IRÁNYELVE

 

a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 2004/54/EK IRÁNYELVE

 

a szakmai képesítések elismeréséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK IRÁNYELVE

 

az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. március 15-i 2006/21/EK IRÁNYELVE

 

a belső piaci szolgáltatásokról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE

 

a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. december 11-i 2007/66/EK IRÁNYELVE

 

az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetéséről és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseknek képviseleteken vagy fióktelepeken keresztül eljáró ajánlattevők számára történő odaítéléséről szóló 71/304/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. május 23-i 2007/24/EK IRÁNYELVE

 

a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. április 23-i 2009/28/EK IRÁNYELVE

 

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló

A TANÁCS 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM IRÁNYELVE

 

a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. július 13-i 2009/81/EK IRÁNYELVE

 

az épületek energiahatékonyságáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. május 19-i 2010/31/EU IRÁNYELVE

 

a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. február 16-i 2011/7/EU IRÁNYELVE

 

a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. október 25-i 2011/83/EU IRÁNYELVE

 

az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. december 13-i 2011/92/EU IRÁNYELVE

 

az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. október 25-i 2012/27/EU IRÁNYELVE

 

az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. október 25-i 2012/28/EU IRÁNYELVE

 

a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. november 20-i 2013/55/EU IRÁNYELVE

 

a koncessziós szerződésekről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. február 26-i 2014/23/EU IRÁNYELVE

 

a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. február 26-i 2014/24/EU IRÁNYELVE

 

a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról  szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. február 26-i 2014/33/EU IRÁNYELVE

 

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló

A TANÁCS 2014. július 8-i 2014/87/Euratom IRÁNYELVE

 

scrollUp