EU-s rendeletek

Létrehozva: 2015-11-24

EU RENDELETEK

„A rendeletet általánosan kell alkalmazni. A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban” (EK szerződés)

A rendelet a legerősebb közösségi jogszabály, amely a tagállamok jogalkotó szervének közreműködése nélkül, automatikusan a nemzeti jogrendszer részévé válik

Rendeletalkotók a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament a Tanáccsal együttműködve.

A Bizottság a Tanács által átruházott hatáskörben alkothat végrehatási rendeleteket. (EK szerződés)

A Közösségi Szerződés többnyire meghatározza, hogy milyen kérdésben milyen típusú jogszabály alkotás szükséges, de vannak esetek, amikor a választást a jogalkotóra bízza.

Az építésügyet érintő rendeletek listája alapján kiválasztható az olvasni kívánt rendelet és egy kattintás után feljön a teljes szöveg.

A fenti meghatározások mind nyomon követhetők az alábbi rendelet szövegében:

Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK rendelete

„A különféle osztályozások alkalmazása kedvezőtlenül érinti az Európában megvalósuló közbeszerzések nyílt jellegét és átláthatóságát. E ténynek a hirdetmények minőségére és a közzétételükhöz szükséges időre gyakorolt hatása ténylegesen korlátozza a gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződéskötéshez való hozzáférését.

A 96/527/EK ajánlásában [5] a Bizottság felkérte az ajánlatkérőket, hogy használják a Közös Közbeszerzési Szószedetet (CPV), amelyet egyes meglévő osztályozási rendszerek alapján dolgoztak ki annak érdekében, hogy a szerződések tárgyának megnevezése jobban kapcsolódjon a közbeszerzési ágazat különleges jellemzőihez.

….

A tagállamoknak a Közösség hivatalos nyelvein azonos áruleírást tartalmazó, és az áruleírásokhoz ugyanazokat a megfelelő alfanumerikus kódokat hozzárendelő egységes hivatkozási rendszerre van szükségük, amely által a nyelvi akadályok közösségi szinten áthidalhatók.

Ezért e rendelettel egységes osztályozási rendszerként be kell vezetni a CPV felülvizsgált változatát, amelynek végrehajtására a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvek vonatkoznak.

Irányelv helyett a rendeleti forma választására került sor, amit az indokolt, hogy a közbeszerzési szerződések osztályozási rendszerének kidolgozása nem igényel végrehajtást a tagállamok részéről.

Annak érdekében, hogy a felhasználók a végül kötelezővé váló egységesített osztályozási rendszerhez hozzászokjanak, e CPV-rendelet végrehajtását kiigazítási időszaknak kell megelőznie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET

(a fenti szöveg kivonat a rendelet szövegéből)

 

scrollUp