Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Felügyelet

Létrehozva: 2015-11-20

 

Az építési folyamatban az építési tevékenység felügyelete több okból is állami feladat:

 • az országnak gazdasági érdeke, hogy megfelelő építési minőségben épüljön az építtet környezet,
 • az országnak gazdasági érdeke, hogy az épített környezet megfelelő húzóerőt képviseljen a turisztikai ágazatban,
 • az országnak kulturális érdeke az értékek megőrzése és védelme
 • az országnak és lakosságának az egészséges és esztétikus környezethez való joga, hogy lakó és munkakörnyezete élhető, esztétikus, értékes és építészeti értéket hordozó legyen

ezért mindez kiemelt közérdek, melyet állami szervnek kell érvényre juttatnia.

 

Az építési folyamat felügyelete az építésfelügyeleti hatóság, ellátja az építőipari kivitelezési tevékenység felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket.

 

Ennek keretében

 • az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le,
 • a helyszínen, illetve az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység
  • végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,
  • résztvevőinek jogosultságát,
  • végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát,
  • folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,
 • a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le,
 • a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az OÉNY igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le,
 • az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében
  • építésfelügyeleti intézkedést tesz,
  • építésfelügyeleti bírságot szab ki,
  • megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot,
 • szakhatósági eljárást folytat le.

 

Az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott módon

 • az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy annak folytatását megtilthatja, feltételhez kötheti vagy tudomásul veszi,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását
  • megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették,
  • megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti,
 • hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek,
 • meghatározott ellenőrzést végez a meglévő építmények körében, az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen
  • kötelezheti az építmény tulajdonosát a szükséges munkálatok elvégzésére,
  • elrendeli az építmény felülvizsgálatát, a szükség szerinti építési munkák elvégzését, ha az építmény állapota az állékonyságot, az életet és az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.
 • az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen
  • az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja,
  • a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot.

 

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzés során feltárt szabálytalan tevékenységről való tudomásszerzésétől számított 90 napon belül indítja meg az intézkedések megtételére irányuló eljárást. A fenti intézkedéseknek a tevékenységtől függően öt éven belül, vagy tíz éven belül van helyük. (Az építés alatti szabálytalanságok elévülési ideje öt év, maga a szabálytalan építménnyel szembeni eljárási lehetőség a tíz év).

scrollUp