Főépítészi rendszer

Létrehozva: 2015-11-24

A főépítészi rendszer az építésügy egyik meghatározó szakmai pillére. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) az önkormányzati építésügyi feladatellátás szakmai garanciájává tette az önkormányzati főépítészt.

Ugyanis a települési önkormányzat akkor láthatja el településügyi - építésügyi feladatait (településfejlesztés, -rendezés, településképi bejelentés, véleményezés, kötelezés, szankcionálás, konzultáció, stb.), ha azokat szakmailag önkormányzati (térségi) főépítész készíti elő.

A főépítésznek két fajtáját különbözteti meg az Étv.:

  • állami
  • önkormányzati

Míg az önkormányzati főépítész a helyi településfejlesztési – rendezési – településképi közérdek érvényre juttatásában lát el feladatokat, addig az állami főépítész a kormányhivatalokban területfejlesztési, - rendezési feladatai mellett tervtanácsot is vezet. A hierarchia élén állami főépítészként (minisztériumi kormánytisztviselőként) az országos főépítész az országos építészeti közérdeket képviseli, melynek keretében központi tervtanácsot vezet.

scrollUp