Hajózási közlekedési építmények építésügyi hatósága

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-04-07 / módosítva: 2017-04-07

Hajózási hatóságként a Kormány

  • az I. pontban meghatározottak szerinti ügyekben a minisztert,
  • a II. pontban meghatározott ügyekben országos illetékességgel első fokon Budapest Főváros Kormányhivatalát, másodfokon - ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi - a minisztert

jelöli ki.

 

I. Hajózási hatóságként a miniszter jár el:

  • az országos közforgalmú kikötők, vagy azokhoz kapcsolódó hajózási létesítmények, valamint a vám- és határkikötők létesítésével, használatbavételével, fennmaradásával, üzemben tartásával és megszüntetésével, üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásával

kapcsolatos ügyekben.

 

II. Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el

  • az úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával és jóváhagyásával,
  • a hajózási létesítmény létesítésével, használatba vételével, fennmaradásával, üzemben tartásával és megszüntetésével, üzemeltetési szabályzatainak jóváhagyásával,

kapcsolatos eljárásokban.

 

 

scrollUp