Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Határozat módosítása, visszavonása

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2016-06-20

A döntés módosítása vagy visszavonása hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások.

Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. Az eljárás lefolytatására - az Alkotmánybíróság határozata vagy ügyészi felhívás alapján indított eljárás kivételével - a hatóság csak egy ízben, és ha törvény eltérően nem rendelkezik, a döntés közlésétől számított egy éven belül jogosult.

Ha a döntés bírósági felülvizsgálata folyamatban van, a hatóság az érdemi ellenkérelem előterjesztéséig vonhatja csak vissza a döntését.


A döntést a hatósági nyilvántartásba, illetve a hatósági igazolványba felvett téves bejegyzés, valamint az állampolgársági bizonyítvány ténymegállapítása kivételével nem lehet módosítani vagy visszavonni, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.


A hatóság döntésének semmisségi ok alapján történő visszavonására az alábbiakat kell alkalmazni:

Az eljárások során a döntést meg kell semmisíteni, ha

  1. a magyar hatóság joghatósága az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa, nemzetközi szerződés vagy törvény rendelkezése alapján kizárt,
  2. az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe vagy illetékességébe, kivéve, ha a hatóság olyan ideiglenes intézkedést tett, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral, a személyiségi jogok elháríthatatlan sérelmével vagy elháríthatatlan veszéllyel járt volna.
  3. a határozatot a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg,
  4. a közigazgatási döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet megállapította vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki,
  5. a döntést hozó testületi szerv nem volt jogszabályszerűen megalakítva, nem volt határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány,
  6. ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, és a hatóság ugyanabban az ügyben azonos tényállás mellett új döntést hozott, vagy a hatóság a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező részével és indokolásával ellentétes döntést hoz.


A 4pont szerinti semmisségi ok esetében a döntés időkorlátozás nélkül megsemmisíthető ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint.


A döntés semmisségi ok esetén sem semmisíthető meg, ha

  1. az az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, és a döntés jogerőre emelkedése óta három év eltelt;
  2. kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hosszabb, a teljesítési határidő utolsó napjától, a folyamatos kötelezettséget megállapító döntés esetén az utolsó teljesítéstől számított öt év eltelt.


A döntést közölni kell azzal, akivel a módosított vagy visszavont döntést közölték.


Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését akkor is módosítja vagy visszavonja.

A hatóság a nem jogszabálysértő döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja vagy visszavonhatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

Ha a fellebbezés alapján a szakhatóság megállapítja, hogy a szakhatósági állásfoglalás jogszabályt sért, állásfoglalását módosítja. A szakhatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő szakhatósági állásfoglalást a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A hatóság a szakhatósági állásfoglalás módosítása esetén módosítja döntését.


Ezt a döntést közölni kell a fellebbezővel, továbbá azokkal, akikkel a megtámadott döntést közölték.


A módosító vagy visszavonó döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen az eredeti döntés ellen volt.

 

scrollUp