Hazai jogszabályok

létrehozva: 2015-11-24

Az építésügyi jogszabályok az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos célok, feladatok, követelmények, szervezetek, eljárások és jogintézmények szabályait foglalják magukban.

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a sajátos építményfajtákra és a műemlékvédelem alatt álló építményekre és területekre is a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel.

A jogszabályi hierarchia szerint az építésügyben is törvény határozza meg a szakterület alapvető és garanciális jelentőségű szabályait és felhatalmazással a végrehajtási és részlet szabályok megalkotását kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szintre bízza.

Az építésügy jogszabályai körébe minden szinten – törvény, kormányrendelet és miniszteri rendelet – beletartoznak a sajátos építményfajták építésügyi vonatkozással bíró jogszabályai is.


A következőkben így külön-külön oldalon nyílnak meg a fentiek szerint az építésügy törvényei, kormányrendeletei és a miniszteri rendeletek.

 

scrollUp