Hírközlési építmények

létrehozva: 2016-12-01 / módosítva: 2017-06-07

TÖRVÉNYEK

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

 

scrollUp