Hírközlési építmények

létrehozva: 2015-11-23

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

A hírközlési építmények a sajátos építményfajták körébe tartoznak. Ezen építményekkel összefüggő építési tevékenységek tekintetében is el kell látni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építésfelügyeleti feladatokat.

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § 12. pontja alapján a Hatóság eljár az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével, a frekvenciagazdálkodással, az azonosító-gazdálkodással, a hatályban lévő koncessziós szerződések felügyeletével, a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésével, a zavarelhárítással, az ingatlanhasználattal, az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésével, az építésfelügyelettel kapcsolatos hatósági ügyekben is.

 

A távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról szóló 7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint „Az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat a Hírközlési Főfelügyelet látja el.

A hírközlési építésfelügyelet építésfelügyeleti eljárásaira az Étv. előírásai és a Ket. szabályai az irányadóak.

scrollUp