Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Hogyan valósul meg a bejelentés?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2017-01-16

 

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Korm.R.) szerint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. A bejelentésről az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott első fokú építésfelügyeleti hatóság a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóból értesül.

 

A gyakorlatban tehát a bejelentés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével és az építési szándéknak, mint ténynek az építési naplóba történő rögzítésével és a szükséges melléklet elektronikus formában való feltöltésével valósul meg. Ennek a feltételnek a hiányossága esetén nem beszélhetünk bejelentésről. Megtörténte esetén pedig nem vitathatjuk az építtető építéshez való jogát.

 

Milyen melléklete van a bejelentésnek?

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 38. § (1) bekezdése szerint építési tevékenységet - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – csak kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni. Az Étv. 33/A. § (1) bekezdése szerint az egyszerű bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni.

 

A Korm.R. 1. § (1) bekezdése szerint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (Épkiv.) meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele a bejelentés mellékleteként

  • az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a rendelet 1. mellékletében meghatározott munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban,
  • tervező nyilatkozata az elektronikus építési naplóban a felelősségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító nevéről.
  • a tervező és a fővállalkozó kivitelező feltölti az elektronikus építési naplóba a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy
  • egy bejelentéssel érintett tervezéshez vagy építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biztosítás esetében a felelősségbiztosítás fennáll,
  • egy adott időszakra kötött vagy állandó felelősségbiztosítás esetében az adott tervezésre vagy építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozóan az e rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet fennáll.

 

Az Épkiv. 23. § (2) bekezdése szerintaA kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell előállítani. A dokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a megvalósítás tárgyát képező építési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét megnevezését, valamint a tervező nevét, megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervező nevét, megnevezését, a szakmagyakorlási jogosultságának igazolásaként a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervező saját kezű aláírását. Az egyes különálló tervlapokon pedig szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos megnevezését és méretarányát, önálló ábránként.

Hogyan teljesíthető az aláírás?

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (SzakgyakR.) 15. § (6) bekezdése szerint az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat hitelesítenie kell az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Épelj.) előírásai szerint.

 

A bejelentés végrehajtása során meg kell felelni az elektronikus ügyintézés szabályainak is, vagyis az elektronikus formában előállított kivitelezési dokumentáció részét képező aláírólapnak hiteles elektronikus aláírást kell tartalmaznia. Ezzel pedig a tervezők túlnyomó többsége nem rendelkezik, tehát csak nem hiteles formában tudja – aláírt papír alapú bejelentést beszkennelve – elektronikus úton benyújtani az aláírását

 

Honnan tudja az építtető/bejelentő, hogy bejelentése aktivált és „beérkezett”?

Az építésfelügyeleti hatóság az e-építési naplóból automatikusan értesül az egyszerű bejelentés megtörténtéről. A Korm.R. az elektronikus építési napló üzemeltetője a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatainak feltüntetésével PDF formátumú, letölthető visszaigazolást állít elő a bejelentő számára.

scrollUp