Honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági építmények

létrehozva: 2016-12-01 / módosítva: 2017-06-07

TÖRVÉNYEK

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

25/2008. (XI. 28.) HM rendelet

a honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól

 

scrollUp