Hulladékgazdálkodási tervezés rendszer

Létrehozva: 2017-02-14 / módosítva: 2017-03-28

 

A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságaik egy vagy több hulladékgazdálkodási tervet készítsenek. Az említett tervnek önmagában vagy több tervnek együttesen az érintett tagállam földrajzi értelemben vett teljes területét le kell fedniük. A tagállamok hulladékmegelőzési programokat kell létrehozni, amely programokat vagy be kell építeni a hulladékgazdálkodási tervekbe, vagy más környezetvédelmi politikai programokba, vagy adott esetben külön programokként kell működniük.

Magyarországon az uniós előírásoknak megfelelő hulladékgazdálkodási tervezés jogszabályi hátterét a Hulladéktörvény jelenti, amely szerint a hulladékgazdálkodás országos és területi tervezésének elemei:

 • az Országos Hulladékgazdálkodási Terv,
 • az Országos Megelőzési Program,
 • a területi hulladékgazdálkodási tervek,
 • a területi megelőzési programok.

 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: OHT), és a részét képező Országos Megelőzési Programot (a továbbiakban: OMP) a környezetvédelmi igazgatási szerv készíti el a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben megállapított célok elérésének, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében. A környezetvédelmi igazgatási szerv a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 310/2013. Korm. rendelet) megjelölt, a környezetvédelmi hatóságok illetékességi területére területi hulladékgazdálkodási tervet, és annak részeként területi megelőzési programot készít.

Az OHT-t és az OMP-t a környezetvédelemért felelős miniszter terjeszti a Kormány elé, elfogadásáról a Kormány határozatban dönt. A jelenlegi tervezési időszakra vonatkozóan a 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat van hatályban.

A területi hulladékgazdálkodási terveket és a területi megelőzési programokat a környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá.

A környezetvédelmi igazgatási szerv az OHT, az OMP, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok készítésébe bevonja:

 • a tervezési területen működő helyi önkormányzatokat,
 • a tervezési területen működő érdek-képviseleti szervezeteket,
 • a tervezési területen működő környezetvédelmi civil szervezeteket,
 • a területen illetékességgel rendelkező hatóságokat,
 • a területen illetékességgel rendelkező környezetvédelmi igazgatási szerveket.

 

Az OHT és az OMP kidolgozásakor a környezetvédelmi igazgatási szerv, a környezetvédelmi hatóság, valamint a helyi önkormányzatok – szükség esetén – együttműködnek az Európai Unió érintett tagállamaival és az Európai Bizottsággal. Az OHT, az OMP, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok kidolgozására, egyeztetésére, elfogadására a 310/2013. Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.

Az OHT, az OMP, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok 7 évre készülnek, figyelembe véve a tervezési terület tekintetében az alábbi dokumentumokban foglaltakat:

 • a környezetvédelmi programok,
 • a területfejlesztési koncepciók és programok,
 • a településfejlesztési koncepció,
 • az integrált településfejlesztési stratégia,
 • a területrendezési tervek,
 • a településrendezési tervek.

 

Az OHT és a területi hulladékgazdálkodási tervek, illetve az OMP és a területi megelőzési programok szerkezeti felépítését és tartalmi elemeit a 310/2013. Korm. rendelet 2 - 3. mellékletei tartalmazzák.

A környezetvédelmi igazgatási szervnek a tervezési időszak negyedik évében felül kell vizsgálni az OHT-t, az OMP-t, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveket és a területi megelőzési programokat. A felülvizsgálat eredményéről beszámolót kell készítenie, amelyben bemutatja a tervezési területen képződő hulladék mennyiségére, a hulladékgazdálkodás helyzetére, a hulladékkezelő létesítmények állapotára, a kezelési kapacitásokra, a kezelés végzésére és az ezek környezeti hatásaira vonatkozó információkat, valamint ezek alapján ismerteti a tervezett intézkedések előrehaladását, az OHT és az OMP, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok esetleges módosításának szükségességét. A környezetvédelmi igazgatási szervnek a beszámolót a környezetvédelemért felelős miniszter elé terjeszti.

A környezetvédelemért felelős miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi az OHT-t, az OMP-t, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveket és a területi megelőzési programokat, és folyamatosan biztosítja azok elérhetőségét.

 

 

scrollUp