Ingatlan

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-15 / módosítva: 2016-10-15

Talán a köznyelvben az egyik leggyakrabban használt szó, mert szinte mindenre ezt a kifejezést használjuk, ami kapcsolatban áll a földdel. Ugyanakkor tulajdonképpen nincs is definiálva, mert ahány jogszabály, annyiféleképpen értelmezi és használja. Van, amelyik csak a földet, földrészletet vagy telket érti alatta, van, amelyik a földet és a rajta lévő építményt együtt, de használják gyakran csak kizárólagosan az építményre is. E témakör keretében körbe járjuk azokat a területeket, amelyek az ingatlan kifejezést, fogalmat a leggyakrabban használják és alapvető kapcsolatban vannak az építéssel is. Ilyen terület az építésügyi jog, a polgári jog, az egyes nyilvántartások, a terület- és településfejlesztés, a fejlesztési célú építési beruházások, az üzemeltetés, az ingatlanpiac, a közvetítés, hasznosítás és az értékbecslés is.

 

Az ÉTM fogalomtárában szereplő definíciók szerint az ingatlan

  • A föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.

(1990. évi XCIII. törvény az illetékekről)

  • Az ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége. Tudományos megfogalmazásban: ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.

(wikipedia.hu)  

  • Az ingatlan fogalmát a Ptk. nem határozza meg, e körben a földről és épületről tesz említést. Ingónak tekintendő minden olyan tárgy, amely nem minősül ingatlannak. (PTK indoklás)
  • A külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező földrészlet (telek). (38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet, a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, amely már nem hatályos)

 

scrollUp