Jogtár

létrehozva: 2015-11-24

A JOGTÁR témakörben egy szakterületi, hatályos joganyag-összeállítást talál a felhasználó.

Tekinthető ez tágan értelmezve elsősorban építésügyi jogszabály mutatónak, amely egyes törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek felsorolását tartalmazza és egyúttal a jogszabály szövegét a címhez kapcsolva olvashatóvá teszi azt.


Magyarországon a hatályos jogszabályok száma 8000 felett van. A kifejezetten építésügyi jogszabályok száma 64, ebből 17 törvény, 34 kormányrendelet és 13 miniszteri rendelet. A kapcsolódó jogszabályok száma 102, ebből 53 törvény, 38 kormányrendelet és 11 miniszteri rendelet.


Az építésügyi jogi szabályozás ismerete – ha építkezik, vagy az építéssel valamilyen szerepkörben kapcsolatba kerül - mindenkinek érdeke és sokaknak kötelessége is, természetesen különböző mértékben.


A jogi szabályozás terjedelme, a jogalkalmazásnál figyelembe veendő tényezők, értelmezési kérdések viszont olyan nagy mennyiségű ismeretet igényelnek, amely szinte áttekinthetetlen egy felhasználó (szakmagyakorló) számára, ezért egy szakterületet felölelő válogatás kezelhetőbbé és könnyebben megismerhetővé teszi az építés joganyagát.


Ugyanakkor a jogalkalmazó, szakmagyakorló vagy az állampolgár számára nem azonos a szükséges és elégséges jogi ismeretek minősége és mennyisége.


Ezen szempontok alapján egy szakmai tárgyú joganyagot biztosítunk az olvasónak, amely a tételes jogszabályok és a jogalkalmazási gyakorlat bemutatásával könnyebben kezelhetővé és kereshetővé teszi az építés jogszabályait és azok esetenkénti értelmezését, felhasználását is.


Mindezeket figyelembe véve a JOGTÁR „tárgyi hatálya” alá vontuk - az építésügy fogalmát széleskörűen értelmezve - az épített környezet alakítására és védelmére vonatkozó valamennyi jogszabályt. Ezek összegyűjtve, hierarchia és időrend szerint csoportosítva a menüpontok segítségével olvashatóak a következő oldalakon.

A JOGTÁR építési joganyaga tartalmazza továbbá egyes önkormányzatok építési tárgyú rendeleteit is és a jogforrások közül az építésügyre vonatkozó kormányhatározatokat.

Nem jogforrások, de a Kúriának a jogszabályok alkalmazásának és értelmezésének egységességét szolgáló, valamint az Alkotmánybíróságnak az építési jogszabályokat formáló és értelmező döntései fontosak és lényegesek lehetnek a felhasználók számára, ezért ezeket is a Jogtár ismeretanyagának részévé tettük.

A Jogtár az építésügyi jog mellett tartalmazza a hozzá kapcsolódó – az építési folyamat alakulását, az építés minőségét esetenként erősen befolyásoló - joganyagot is, amelyet a jogszabályi hierarchia és a keletkezési idő szerint rendezve találhat a felhasználó az ilyen elnevezésű menüpontban.


Végül felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy bár törekszünk a joganyagok teljeskörűségére és hatályos követésére, az oldalakon közölt tartalmak nem hiteles kiadványok. Ezért – ha a felhasználás célja érdekében szükséges - az alábbiak szerint javasoljuk a hiteles forrás igénybevételét:

„25.§ (1) Magyarország hivatalos lapja a Magyar Közlöny. A Magyar Közlönyt a kormányzati portálon történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, melynek szövegét hitelesnek kell tekinteni.

29.§ (1) A Nemzeti Jogszabálytár a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal és honlapon, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető, egységes szerkezetű szövegeket tartalmazó elektronikus jogszabálygyűjtemény.”

(2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, annak érdekében, hogy a jogkereső közönség jogszabályokhoz való hozzáférése megfelelően biztosított legyen, rendelkezett 2012. január 1-jei hatállyal a Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: NJT) közzétételéről. Az NJT közzétételéről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gondoskodik a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján a www.njt.hu portálon.

A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás.

 

scrollUp