Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Kapcsolódó jog - Kormányrendeletek

Létrehozva: 2015-11-29 / módosítva: 2017-07-10

Kapcsolódó jog - Kormányrendeletek

 

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet
az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási endjéről

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet
a közigazgatási szakvizsgáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a lakáscélú állami támogatásokról

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet
a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
a területrendezési hatósági eljárásokról

188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a területi monitoring rendszerről

77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet
az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a területszervezési eljárásról

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 
a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a  kormányablakokról

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

222/2015 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képesítési előírásairól

321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről   

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

 

scrollUp