Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Kapcsolódó jog - törvények

Létrehozva: 2015-11-28 / módosítva: 2017-06-07

1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről

1993. évi LXXVIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1995. évi XXVIII. törvény
a nemzeti szabványosításról

1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról

1996. évi XXI. törvény
a területfejlesztésről és a területrendezésről

1996. évi XXXI. törvény
törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi LIII. törvény
a természet védelméről

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

1997. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemről

1998. évi XXVI. törvény
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

1999. évi XLIII. törvény
a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi LXXVI. törvény
a szerzői jogról

1999. évi CXXI. törvény
a gazdasági kamarákról

2000. évi C. törvény
a számvitelről

2000. évi CXII. törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelméről

2001. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről

2003. évi CXXXIII. törvény
a társasházakról

2004. évi XXXIV. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

2004. évi CXV. törvény
a lakásszövetkezetekről

2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2005. évi LXIV. törvény
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2007. évi CXI. törvény
a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről

2007. évi CXXIII. törvény
a kisajátításról

2007. évi  CXXIX. törvény
a termőföld védelméről

2009. évi LXXVI. törvény
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2010. évi CXXX. törvény
a jogalkotásról

Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.)

2011. évi LXXXV. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi CII. törvény

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXXVIII. törvény
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CLXXXVII. törvény
a szakképzésről

2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CCIV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről

2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről

2012. évi LXXXVIII. törvény
a termékek piacfelügyeletéről

2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

2013. évi LXXVII. törvény
a felnőttképzésről

2013. évi CII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről

2013. évi CXXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi CLXV. törvény
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

2013. évi CCXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

2015. évi LVII. törvény
az energiahatékonyságról

2015. évi CXXIV. törvény 
a nemzeti akkreditálásról

2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről

2015. évi CCXI. törvény 
a kéményseprő-ipari tevékenységről

2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2016. évi XXIX. törvény
az igazságügyi szakértőkről

2016. évi LII. törvény 
az állami tisztviselőkről

 

scrollUp