Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Kérelem és mellékletei

Varga Illés Levente
Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2017-01-27

Az építésügyi hatósági engedélykérelemnek tartalmaznia kell az ügyfélnek és/vagy képviselőjének a nevét, megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, vagy a telefonos elérhetőséget.

Az építésügyi hatósági engedély kérelem a fentieken kívül tartalmazza még:

 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,
 • a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,
 • a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
 • a jogszabályban meghatározottak szerint számított építményértéket,
 • az építésügyi hatóság szolgáltatása körében esetleg kiadott fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját
 • a kérelem tárgyával összefüggésben esetleg korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét,
 • a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, ÉTDR ügy- és iratazonosítóját
 • az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban
 • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, (a mellékleteket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete részletezi.)
 • meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és
 • az építtető vagy meghatalmazott aláírását.

Ha hiányosan kerül benyújtásra a kérelem és a mellékletei, akkor a hatóságnak lehetősége van hiánypótlást kibocsátani. Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. Ugyanakkor a Ket. általános szabályai szerint a többszöri hiánypótlás lehetősége az építésügyi hatóságnál is fennáll, ha a kérelem megfelelt ugyan az előírt követelményeknek, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges.

Az építésügyi hatósági eljárások elektronikusan folynak. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelem tartalma nem egyszerűen egy formanyomtatvány kitöltése. Érthető módon, az elektronikus rendszerek (jelen esetben az ÉTDR) igyekeznek a már ismert adatot nem megkérdezni ismét. Szükségtelen a már megadott, vagy valamilyen formában tárolt adatot egy űrlapon megadni így az ÉTDR-ben ne is keressük a klasszikus értelemben vett kérelem-űrlapot vagy -dokumentumot.

Az elektronikusan indított eljárás kérelme a kérelem befogadására szolgáló informatikai rendszer kezelőfelületén, képernyőképén megadható, megadandó adatok, információk összességéből áll össze. A kérelem benyújtásakor a rendszer készít egy kivonatot ezen adatokból, s ezt PDF formában el is tárolja, majd rendelkezésünkre bocsátja. Ez azonban csak azt az igényt elégíti ki, hogy a kérelem benyújtásának legfontosabb információit (dátum, benyújtó neve, az irat és az eljárás azonosítására szolgáló információk) nyomtatható (azaz lefűzhető, iktatható) módon rögzítse. A kérelem tehát az elektronikus ügyintézés esetén inkább a saját cselekmény jellegét erősíti, s veszít a korábban megszokott dokumentum jellegéből.

Mellékletek tekintetében fontos emlékeztetni rá, hogy egy nem csatolt dokumentum nem képezheti a mellékletek részét. A kérelem, mint cselekmény egy határozott iránnyal rendelkezik: megcímzünk vele valakit és közöljük vele szándékunkat. E szándékhoz értelemszerűen kell hozzárendelni a szükséges dokumentumokat, máskülönben a célba csak a szándék és annak adatsora érkezik meg, dokumentáció nem. Azaz a tárhelyre való feltöltés nem jelenti azt, hogy automatikusan minden érintett látja is a dokumentumot, azt a virtuális csatolás végrehajtásával meg is kell küldeni neki (láthatóvá is kell számára tenni).

 

 

scrollUp