Ki készítheti a kivitelezési dokumentációt?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2017-01-16

A kivitelezési dokumentáció készítése jogosultsághoz kötött tevékenység. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 32. §-a szerint építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése és kormányrendeletben foglaltak szerinti ellenőrzése, továbbá az egyszerű bejelentés szerinti tevékenység.

 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (SzakgyakR.) 15. § (3) bekezdés d) pontja szerint jogosultsággal végezhető az egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezési dokumentáció készítése.

 

E szerint az egyszerű bejelentéshez előírt kivitelezési dokumentáció készítése is építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül és ebből következően a készítésében részvevő tervezőkre vonatkoznak a SzakgyakR. tervezési jogosultságra előírt követelményei is. Az építészeti-műszaki tervezésben, a kivitelezési dokumentáció készítésében építész- és szakági építészeti-műszaki tervezők vesznek részt. A jogosultsággal kapcsolatos részletes információkat az ÉTM / SZAKMAGYAKORLÁS /Jogosultságok / Építészeti – műszaki tervező – útvonalon érhetjük el.

scrollUp