Kötelezés

Létrehozva: 2015-11-20

Maga a kötelezés fogalma igazából azt jelenti, hogy a hatóság az ügyfélből valamilyen jogszabályban meghatározott okból valamilyen tevékenység elvégzését kikényszeríti. A kötelezés keretszabálya a Ket., de azt, hogy milyen esetekben kell vagy lehet eljárnia az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnak azt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) határozza meg.

 

Két fő típusa lehetséges az építésügyi hatósági kötelezésnek: vannak olyan estek, amikor kötelező eljárnia a hatóságnak és van, amikor csak lehetősége van erre.

 

1. A kötelező esetek keretében az építésügyi hatóságnak k el kell rendelnie:

  • az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, - amennyiben ez nem lehetséges, vagy ha az építtető ezt nem vállalja - a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető módon történik,
  • az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot és használat megszüntetését,
  • az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését, ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett,
  • jogszerűtlen építési tevékenység esetében az építési tevékenység végzésének megszüntetését vagy a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítását,
  • az építmény környezetéből az építési tevékenység során keletkezett építési hulladék, maradék építőanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep felszínének az eredeti vagy az engedélyezett állapotban történő kialakítását, a környezetben okozott károk megszüntetését, valamint
  • energetikai tanúsítvány elkészíttetését.

 

2. Lehetséges kötelezési körben, jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésügyi hatóság elrendelheti

  • a telek bekerítését,
  • az engedély nélküli építményhasználat megszüntetését.

Ehhez viszont a helyi önkormányzati rendeletben szükséges keretszabályok meghatározása például egy adott övezetben milyen építményhasználat tiltott stb..

 

További szabály, hogy az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba az elrendelt jogerős és végrehajtható kötelezettséget be kell jegyezni.

Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság, amennyiben a végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére hatósági úton, a felmerülő költségeket megelőlegezve - maga végezteti el, a költségek erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba. Ha nem tud érvényt szerezni a hatóság a kötelezésének, de mindenképpen szükséges valamit tenni, akkor használható ez az eszköz.

scrollUp