Közlekedési építmények

létrehozva: 2015-11-23

A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét ellátó hatóság kijelölése

A közlekedési építmények a sajátos építményfajták körébe tartoznak. Ezen építményekkel összefüggő építési tevékenységek tekintetében is el kell látni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építésfelügyeleti feladatokat.

A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét ellátó hatóságként a Kormány a Nemzeti Közlekedési Hatóságot jelöli ki.

 

Első fokú építésfelügyeleti hatóságként meghatározott közúti közlekedési építmények tekintetében

  1. az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,
  2. a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi hivatala,
  3. a fővárosi és megyei kormányhivatal

jár el.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7/A. §-ában foglaltak értelmében elsőfokú építésfelügyeleti hatóságként

  1. az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei, továbbá a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak, valamint az alagutak tekintetében a Kiemelt Ügyek Igazgatósága,
  2. az a) pont hatálya alá nem tartozó közúti közlekedési építmények vonatkozásában a regionális igazgatóság

jár el.

 

Első fokú építésfelügyeleti hatóságként a légiközlekedési építmények vonatkozásában - az állami repülések céljára szolgáló honvédelmi és katonai célú építmények kivételével - a Légügyi Hivatal jár el.

 

Első fokú építésfelügyeleti hatóságként a vasúti közlekedési építmények vonatkozásában az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el.

 

Első fokú építésfelügyeleti hatóságként a vízi közlekedési építmények vonatkozásában az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el.

 

Másodfokú építésfelügyeleti hatóságként

  1. a Központ, vagy
  2. a fővárosi és megyei kormányhivatal

jár el.

scrollUp