Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Lakcímnyilvántartás

Létrehozva: 2015-11-26 / módosítva: 2015-11-27

1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat

a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról

1. A Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program intézkedési tervének 15. pontja alapján a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése, továbbá a jogszabályok nyelvezetének közérthetőbbé tétele érdekében Egyszerűsítési Programot fogad el azzal, hogy

a) az Egyszerűsítési Program az 1. mellékletben foglalt eljárásokra terjed ki,

b) az Egyszerűsítési Programot úgy kell megvalósítani, hogy az állampolgárok számára érzékelhető módon váljanak egyszerűbbé az 1. mellékletben felsorolt eljárások oly módon, hogy a közigazgatásban foglalkoztatottak leterheltsége nem növekedhet.

 Határidő:

 a program zárására 2013. április 30.

 Felelős:

 valamennyi miniszter

2. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 1. mellékletben megjelölt és a felelősségükbe tartozó eljárások tekintetében

a) vizsgálják felül, majd annak alapján egyszerűsítsék a felelősségi körükbe tartozó eljárásokat a 2. melléklet szerinti egységes folyamategyszerűsítési módszertan és az ezt megalapozó képzés alapján, az adott ügyben eljáró szervek képviselőinek legfeljebb az Egyszerűsítési Program végrehajtásának idejére felállított szakértői munkacsoportok keretei között történő bevonásával;

b) a felülvizsgálatot és egyszerűsítést a mérlegelést nem igénylő eljárásokkal kezdjék;

c) készítsenek ütem- és intézkedési tervet az egyszerűsítés végrehajtására;

d) tegyenek javaslatot a Kormánynak az eljárások egyszerűsítéséhez szükséges jogszabályok módosítására azzal, hogy a módosítás során törekedjenek a közérthető szövegezésre.

 Határidő:

 c) pont tekintetében a pályázat benyújtása

 

 d) pont tekintetében az 1. melléklet szerint

 Felelős:

 valamennyi miniszter

3. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy

a) hangolja össze a minisztériumok tevékenységeit az Egyszerűsítési Program végrehajtása során;

b) félévente tájékoztassa a Kormányt az Egyszerűsítési Program végrehajtásának állásáról;

c) biztosítsa az egyes ügyek felülvizsgálatának eredményeként születő módosító javaslatoknak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) felülvizsgálatának eredményével és a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló program tartalmával és célkitűzéseivel való összhangját; továbbá

d) a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a belügyminiszterrel együttműködve biztosítsa az Egyszerűsítési Program összhangját a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) keretében kialakuló koncepciókkal.

 Határidő:

 folyamatosan 2013. április 30-ig

 Felelős:

 a)-c) pontok tekintetében közigazgatási és igazságügyi miniszter

 

 d) pont tekintetében közigazgatási és igazságügyi miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával

4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert annak figyelemmel kísérésére, hogy az 1. mellékletben szereplő eljárások újraszabályozása megfelel-e az Egyszerűsítési Program szempontrendszerének.

 Határidő:

 folyamatos

 Felelős:

 közigazgatási és igazságügyi miniszter

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy legalább két jogszabályra kísérleti jelleggel készítse el azok közérthető megfogalmazású szövegváltozatát és vonja le a szélesebb körben történő hasznosíthatóságra irányuló tapasztalatokat.

 Határidő:

 2012. június 30.

 Felelős:

 közigazgatási és igazságügyi miniszter

6. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy - az érintett miniszterekkel együttműködve - tegyen javaslatot az Egyszerűsítési Programból fakadó szervezetfejlesztési programra.

 Határidő:

 2012. június 30.

 Felelős:

 közigazgatási és igazságügyi miniszter

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz

Az egyszerűsítendő ügyek megnevezése, főfelelőse és ütemezése

 Szám

 Ügy neve

 Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé terjesztéséért felelős minisztérium

 Ügyet szabályozó jogszabály Kormány elé terjesztésének határideje

 Elsőbbséget élvező
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

 I.

 Család, gyermek

 

 

 

 1.

 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat jegyzőkönyvbe foglalása (születés előtt, megszületett gyermek esetén)

 KIM

 2012. március 15.

 x

 2.

 Gyámrendelés

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 3.

 Gyermekek családba fogadása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 4.

 Gyermekek tartós nevelésbe vétele

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 5.

 Gyermekek átmeneti nevelésbe vétele

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 6.

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 7.

 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 8.

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 9.

 Ingyenes gyermekétkeztetés megállapítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 10.

 50%-os gyermekétkeztetés megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 11.

 Óvodáztatási támogatás megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 12.

 Iskolakezdési támogatás

 NGM

 2012. március 15.

 

 13.

 Anyasági támogatás folyósítása

 NEFMI

 2012. március 15.

 x

 14.

 Terhességi-gyermekágyi segély igény benyújtása, elbírálása

 NEFMI

 2012. március 15.

 x

 15.

 Gyermekgondozási díj igény benyújtása, elbírálása (GYED)

 NEFMI

 2012. március 15.

 x

 16.

 Gyermekgondozási segély folyósítása (GYES)

 NEFMI

 2012. március 15.

 x

 17.

 Családi pótlék folyósítása

 NEFMI

 2012. március 15.

 x

 18.

 Gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósítása

 NEFMI

 2012. március 15.

 x

 19.

 START számla (Babakötvény) nyitása a Magyar Államkincstár állampénztári irodáinál, hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál

 NGM

 2012. március 15.

 x

 20.

 Az örökbefogadás előtti eljárás

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 21.

 Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 22.

 Örökbefogadás joghatásaival kapcsolatos eljárások

 KIM

 2012. március 15.

 

 23.

 Magyar állampolgárságú gyermek örökbefogadása külföldi állampolgár által

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 24.

 Külföldi állampolgárságú gyermek magyarországi örökbe fogadása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 25.

 Gyermekjóléti alapellátások igénybevétele-

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 

 - gyermekjóléti szolgáltatás,

 

 

 

 

 - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet),

 

 

 

 

 - gyermekek átmeneti gondozása (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona)

 

 

 

 26.

 Kismama bérlet kiállításához szükséges igazolás kiállítása

 NEFMI

 2012. március 15.

 x

 27.

 Utógondozói ellátás elrendelése

 NEFMI

 2012. március 15.

 

 28.

 Gondnokrendelés

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 

 Munkavállalás, munkanélküli ellátás

 

 

 

 29.

 Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel

 NGM

 2012. március 15.

 

 30.

 Keresetpótló támogatás folyósítása

 NGM

 2012. március 15.

 

 31.

 Álláskeresési járadék folyósítása

 NGM

 2012. március 15.

 

 32.

 Álláskeresési segély folyósítása

 NGM

 2012. március 15.

 

 33.

 START kártya kiállítása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 34.

 START PLUSZ kártya igénylés

 NGM

 2012. március 15.

 x

 35.

 START EXTRA kártya igénylés

 NGM

 2012. március 15.

 x

 36.

 Egyéni munkavállalási engedély kiállítása; meghosszabbítása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 37.

 Szezonális munkavállalási engedély kiállítása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 38.

 Harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására vonatkozó egyéni munkavállalási engedély kiállítása; meghosszabbítása

 NGM

 2012. március 15.

 

 

 Szociális ellátások

 

 

 

 39.

 Szociális alapszolgáltatások igénybevétele: családsegítés, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, nappali ellátás

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 40.

 Időskorúak járadékának megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 41.

 Lakásfenntartási támogatás megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 42.

 Rendszeres szociális segély megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 43.

 Rendszeres szociális járadék megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 44.

 Átmeneti járadék megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 45.

 Rokkantsági járadék megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 46.

 Bányász dolgozók egészségkárosodási járadékának megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 47.

 Fogyatékossági támogatás megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 48.

 Vakok személyi járadéka megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 49.

 Átmeneti segély folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 50.

 Temetési segély folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 51.

 Köztemetés

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 52.

 Adósságkezelési szolgáltatás

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 53.

 Nagycsaládos gázár kedvezmény

 NFM

 2012. december 31.

 

 54.

 Igazolás kiállítása tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről (családi pótlékhoz)

 NEFMI

 2012. március 15.

 

 55.

 Csökkent munkaképesség és egészségkárosodás megállapítása

 NEFMI

 2012. március 15.

 

 56.

 Bentlakásos szociális intézményi ellátás igénybevétele

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 57.

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 58.

 Közgyógyellátás megállapítása és folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 

 Adózás

 

 

 

 59.

 Személyi jövedelemadó bevallás

 NGM

 2012. március 15.

 x

 60.

 Helyi adófizetési kötelezettségek teljesítése (építményadó, kommunális adó és ingatlan adó)

 NGM

 2012. augusztus 31.

 

 61.

 Adóigazolás kiadása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 62.

 Együttes adóigazolás kiadása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 63.

 Jövedelemigazolás kiadása biztosítási jogviszony megszűnésekor

 NGM

 2012. március 15.

 x

 64.

 Bérek kifizetését havonta tanúsító igazolás kiállítása

 NGM

 2012. március 15.

 

 65.

 Illetőségigazolás kiadása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 66.

 Adó-, vám-, illeték- és
a társadalombiztosítási kötelezettség
teljesítéséről szóló igazolás kiadása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 67.

 Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárás

 NGM

 2012. március 15.

 x

 68.

 A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése

 NGM

 2012. március 15.

 x

 69.

 Adóbevallás másolatának kiállítása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 70.

 Méltányossági eljárás

 NGM

 2012. március 15.

 

 71.

 Fizetési könnyítési eljárás (fizetési halasztás és részletfizetés engedélyezése)

 NGM

 2012. március 15.

 

 72.

 Az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem után fizetendő személyi jövedelemadó kötelezettségekre irányuló fizetési kedvezményi kérelem

 NGM

 2012. március 15.

 

 73.

 Ingatlanok forgalmi értékadatainak adatszolgáltatása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 74.

 Visszterhes vagyonátruházási illeték

 NGM

 2012. március 15.

 x

 75.

 Ajándékozási illeték

 NGM

 2012. március 15.

 x

 76.

 Öröklési illeték

 NGM

 2012. március 15.

 x

 77.

 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózása

 NGM

 2012. március 15.

 x

 78.

 Mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállítása

 VM

 2012. március 15.

 x

 79.

 Járulékfizetés

 NGM

 2012. március 15.

 

 

 Mezőgazdasági ügyek

 

 

 

 80.

 Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és a nemzeti költségvetésből „társfinanszírozott”, termőterület, állatlétszám, kvóta, illetve a termelt mennyiség alapján igényelhető támogatások szabályozásával kapcsolatos ügyek

 VM

 2012. március 15.

 

 81.

 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos ügyek

 VM

 2012. március 15.

 

 82.

 A KAP bel- és külpiaci támogatási intézkedéseinek végrehajtásával, valamint az intervenciós rendszer működtetésével kapcsolatos ügyek

 VM

 2012. március 15.

 

 83.

 A növényi- és állati termékek nemzeti hatáskörben elrendelt piacszabályozásához kapcsolódó támogatási intézkedések végrehajtásához szükséges feladatok

 VM

 2012. március 15.

 

 84.

 A közvetlen támogatásokhoz szükséges Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével, ezen belül gazda- és ügyfélregiszter, valamint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) kezelésével összefüggő feladatok

 VM

 2012. március 15.

 

 

 Közoktatás, felsőoktatás

 

 

 

 85.

 Óvodai ellátás

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 86.

 Nyelvvizsga bizonyítvány kiállítása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 x

 87.

 Külföldi oklevelek, bizonyítványok elismerése/honosítása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 x

 88.

 Hazai bizonyítványokról, oklevelekről és hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 x

 89.

 Az európai uniós jog hatálya alá tartozó, külföldi képesítést tanúsító okirat elismerése

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 x

 90.

 Felvételi eljárás általános iskolába; középiskolába; felsőoktatási intézménybe

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 91.

 Határon túli pedagóguskedvezmény bejegyzése

 KIM

 2012. augusztus 31.

 

 92.

 Határon túli magyar diákok diákkedvezményének bejegyzése

 KIM

 2012. augusztus 31.

 

 93.

 Oktatói kedvezmény bejegyzése

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 94.

 Diákhitel folyósítása; lemondása; célzott kamattámogatás folyósítása

 NGM

 2012. augusztus 31.

 

 95.

 Diákhitel törlesztőrészlet mérséklése; törlesztési kötelezettség szüneteltetése

 NGM

 2012. augusztus 31.

 

 96.

 Diákigazolvány kiállítása (közoktatásban tanulóknak; felsőoktatási hallgatóknak)

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 97.

 Országos oktatási szakértői névjegyzékre történő kérelem/pályázat benyújtása (jelentkezés, módosítás, kiegészítés, adatmódosítás, továbbképzés bejelentése)

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 98.

 Országos oktatási vizsgaelnöki névjegyzékre történő kérelem/pályázat benyújtása (jelentkezés, módosítás, kiegészítés, adatmódosítás, továbbképzés bejelentése)

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 99.

 Érettségi vizsgabizottság döntése elleni törvényességi kérelem

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 100.

 Tanulói ösztöndíj pályáztatása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 101.

 Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 

 Ingatlannal kapcsolatos ügyek

 

 

 

 102.

 Telekalakítási, egyesített telekalakítási eljárás

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 103.

 Hatósági, bírósági megkeresésen, illetve határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartási eljárások

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 104.

 Ingatlan-nyilvántartási adatváltozás átvezetése

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 105.

 Földhasználati nyilvántartási adatváltozás átvezetése

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 106.

 Elvi építési engedély kiállítása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 107.

 Építési engedély kiállítása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 108.

 Bontási engedély kiadása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 109.

 Fennmaradási engedély kiállítása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 110.

 Használatba vételi engedély kiállítása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 111.

 Fakivágási kérelem

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 112.

 Lakás előtakarékossági számla nyitása

 NGM

 2012. augusztus 31.

 

 113.

 Kérelem lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének engedélyezésére

 NGM

 2012. augusztus 31.

 

 114.

 Otthonteremtési támogatás megállapítása és folyósítása

 NEFMI, NGM

 2012. december 31.

 

 115.

 Vízfelhasználók éves nyilatkozata a vízfogyasztásról

 VM

 2012. augusztus 31.

 x

 116.

 Gázmérő átírási eljárás szabályozása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 

 117.

 Villanymérő átírási eljárás szabályozása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 

 118.

 Vízmérő csere eljárásának szabályozása

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 119.

 Gázkazán cseréjével összefüggő eljárás szabályozása

 NGM, NFM

 2012. augusztus 31.

 

 120.

 Lakástámogatással kapcsolatos állami igény átjegyzése

 NGM

 2012. augusztus 31.

 

 121.

 Régészeti feltárással kapcsolatos hatósági eljárások

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 122.

 Örökségvédelmi hatósági eljárások

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 123.

 Előzetes vizsgálati eljárás vagy előzetes konzultáció

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 124.

 Környezeti hatásvizsgálati eljárás

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 125.

 Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 126.

 Összevont környezetvédelmi eljárás

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 127.

 Összekapcsolt környezetvédelmi eljárás

 VM

 2012. augusztus 31.

 

 128.

 Kisajátítási eljárás

 KIM

 2012. augusztus 31.

 

 

 Közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek

 

 

 

 129.

 Gépjármű forgalomba helyezése (kiemelten a személygépkocsik magánimportja esetén lefolytatott forgalomba helyezési, illetve járműhonosítási eljárás)

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 130.

 Gépjármű forgalomból történő kivonása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 131.

 Jármű származásellenőrzése

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 132.

 Forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat

 NFM

 2012. augusztus 31.

 

 133.

 Jármű hatósági engedélyének (forgalmi engedély) kiadása, pótlása és cseréje

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 134.

 Forgalmi engedély bevonása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 135.

 Jármű hatósági jelzésének (rendszámtábla) kiadása, pótlása és cseréje

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 136.

 Járművel kapcsolatos kötelező felelősségbiztosítás hatósági ellenőrzése

 NFM

 2012. augusztus 31.

 

 137.

 Jármű műszaki adatainak változása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 138.

 Jármű tulajdonosának, üzembetartójának személyében vagy adataiban bekövetkezett változás átvezetése

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 139.

 Kereskedelmi forgalomba kerülő új járművek forgalomba helyezése

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 140.

 Törzskönyv kiállítása, pótlása, adataiban beállt változás nyilvántartásba vétele

 NFM

 2012. augusztus 31.

 

 141.

 Indítási napló kiadása, pótlása és hitelesítése

 NFM

 2012. augusztus 31.

 

 142.

 Vezetői engedély kiadása, cseréje, pótlása, visszavonása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 143.

 Új kategória megszerzésének bejegyzése a vezetői engedélybe

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 144.

 Ideiglenes vezetői engedély kiállítása, cseréje, pótlása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 145.

 Nemzetközi gépjármű vezetői engedély kiállítása, cseréje, pótlása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 146.

 Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 x

 

 Okmányok, hatósági igazolások

 

 

 

 147.

 Anyakönyvi esemény anyakönyvbe történő bejegyzése

 KIM

 2012. augusztus 31.

 x

 148.

 Magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére irányuló eljárások

 KIM, BM

 2012. augusztus 31.

 

 149.

 Anyakönyvből történő hatósági bizonyítvány kiállítása

 KIM

 2012. augusztus 31.

 

 150.

 Hatósági erkölcsi bizonyítvány kérvényezése és kiállítása

 BM

 2012. augusztus 31.

 x

 151.

 Adattovábbítási kérelem alapján kiállított hatósági bizonyítvány kérvényezése és kiállítása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 152.

 Személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása

 KIM

 2012. augusztus 31.

 x

 153.

 Személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (állandó lakhely, tartózkodási hely), cseréje, pótlása

 KIM

 2012. augusztus 31.

 x

 154.

 A Magyar Köztársaság területének
a külföldi letelepedés szándékával történő
elhagyásának bejelentése

 KIM

 2012. augusztus 31.

 

 155.

 A három hónapon túli külföldi tartózkodás bejelentése

 KIM

 2012. augusztus 31.

 

 156.

 A három hónapon túli külföldi tartózkodásból való visszatérés bejelentése

 KIM

 2012. augusztus 31.

 

 157.

 Adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány (adókártya) kiadása

 NGM

 2012. augusztus 31.

 x

 158.

 Magánútlevél kiállítása (1 évig, 5 évig, 10 évig), kiállítása iránti kérelem elutasítása, visszavonása

 BM

 2012. augusztus 31.

 x

 159.

 Második magánútlevél kiállítása (1 évig, 2 évig), kiállítása iránti kérelem elutasítása, visszavonása

 BM

 2012. augusztus 31.

 x

 160.

 Határátlépési igazolvány kiállítása

 BM

 2012. december 31.

 

 161.

 Adatszolgáltatatási kérelem úti okmány kiadásáról, cseréjéről, visszavonásáról, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről, továbbá arról, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal, az úti okmány birtokosának családi és utónevéről (ideértve a születési családi és utónevet is), az érintett arcképmásáról és saját kezű aláírásáról

 BM

 2012. augusztus 31.

 x

 162.

 Ideiglenes útlevél kiállítása, leadása

 BM

 2012. augusztus 31.

 x

 163.

 Diplomata útlevél kiállítása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 164.

 Külügyi szolgálati útlevél kiállítása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 165.

 Szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása iránti kérelem elutasítása, visszavonása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 166.

 Hajós szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása iránti kérelem elutasítása, visszavonása

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 167.

 Külföldre utazási korlátozás bejegyzése, törlése

 BM

 2012. augusztus 31.

 

 168.

 A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadása, meghosszabbítása, visszavonása, cseréje, pótlása, nyilvántartása

 NFM

 2012. augusztus 31.

 

 

 Nyugdíjjal kapcsolatos ügyek

 

 

 

 169.

 Szolgálati idő elismerési kérelem

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 170.

 Öregségi típusú nyugdíjak iránti igény bejelentése, elbírálása, folyósítása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 171.

 Szülői nyugdíj iránti igény bejelentése, elbírálása, folyósítása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 172.

 Özvegyi nyugdíj igény bejelentése, elbírálása, megállapítása, folyósítása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 173.

 Árvaellátás iránti igény bejelentése, elbírálása, folyósítása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 174.

 Igénybejelentés kivándorolt illetőleg külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére nyugdíj elbírálásához

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 175.

 Rehabilitációs járadék iránti igény bejelentése, elbírálása, folyósítása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 176.

 Rokkantsági nyugdíj iránti igény bejelentése, elbírálása, folyósítása

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 177.

 Kérelem a saját jogú nyugellátás összegének 0,5 százalékos emeléséhez

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 178.

 Igénybejelentés baleseti hozzátartozói ellátások elbírálásához

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 179.

 Igénybejelentés az egyes tartós szabadságkorlátozást elszenvedettek részére (saját jogon)

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 180.

 Igénybejelentés az egyes tartós időtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére túlélő házastársként járó juttatáshoz

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 181.

 Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához; emeléséhez

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 182.

 Egyszeri segély folyósítása (nyugellátásban részesülő személy részére)

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 183.

 Fizetéskönnyítési, tartozásmérséklési, tartozás elengedési kérelem (A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv visszafizetésre, megtérítésre vonatkozó határozatában előírt fizetési feltételek könnyítésére irányuló kérelem)

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 184.

 Adatkérés a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokról

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 185.

 Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 186.

 Kérelem a Csődtv. 53. § (2), a Ctv. 112. § (2) bekezdése, illetve a Ctv. 1. számú mellékletének V. pont 1/e. alpontja szerinti igazolás kiadásához

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 187.

 Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megillető ellátás kifizetéséhez

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 188.

 Nyilatkozat a jogosult ellátásának belföldi hitelintézet átutalási betétszámlájára (bankszámlájára), vagy EGT tagállam területén élők által megjelölt valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára történő utalására

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 189.

 Adatokban bekövetkezett változások bejelentése

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 190.

 Állapotrosszabbodás bejelentése

 NEFMI

 2012. augusztus 31.

 

 

 Házassági ügyek

 

 

 

 191.

 Házassági és bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése

 KIM

 2012. december 31.

 x

 192.

 Nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése Magyarországon

 KIM

 2012. december 31.

 

 193.

 Tanúsítvány kiállítása magyar állampolgár, Magyarországon élő menekült és hontalan személy külföldön történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítéséhez

 KIM

 2012. december 31.

 

 194.

 Kiskorú házasságkötésének engedélyezése

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 195.

 Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezése hivatali helyiségen kívül

 KIM

 2012. december 31.

 

 196.

 Házassági névviselési forma módosítása

 KIM

 2012. december 31.

 

 197.

 Születési és házassági név megváltoztatása

 KIM

 2012. december 31.

 

 

 Egészségbiztosítási ellátások

 

 

 

 198.

 Táppénz igény benyújtás, elbírálása

 NEFMI

 2012. március 15.

 

 199.

 Gyermekápolási táppénz igény benyújtása, elbírálása

 NEFMI

 2012. március 15.

 

 200.

 Baleseti táppénz igény benyújtása, elbírálása

 NEFMI

 2012. március 15.

 

 201.

 Üzemi balesethez kapcsolódó jogosultság érvényesítése

 NEFMI

 2012. március 15.

 

 202.

 Igazolás kiállítása egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 203.

 Egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyek bejelentése

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 204.

 Engedélyezett külföldi gyógykezelés

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 205.

 Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező készítmények árához nyújtott egészségbiztosítási támogatás

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 206.

 Rehabilitációs ellátások/szanatóriumi ellátás

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 207.

 Otthoni szakápolás, hospice

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 208.

 Természetbeni ellátások méltányossági alapú támogatása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 209.

 Méltányosságból adható egyszeri segély igénylése, elbírálása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 210.

 Tartozásigazolás magánszemélyeknek tb-befizetésekről

 NGM

 2012. december 31.

 

 211.

 Utazási költségtérítés egészségügyi ellátás igénybevétele kapcsán

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 212.

 Sajátos nevelési igényű gyerek utazási költségtérítésének igénylése, elbírálása

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 213.

 Korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez kapcsolódó eljárás és a jogosultsági szabály

 NEFMI

 2012. december 31.

 

 

 Halálozás, öröklés

 

 

 

 214.

 Haláleset anyakönyvezése

 KIM

 2012. december 31.

 x

 215.

 Társadalombiztosítási ellátás hagyatékként való kiutalása

 NGM

 2012. december 31.

 

 

 Állampolgárság, bevándorlás

 

 

 

 216.

 Állampolgárság igazolása hivatalos megkeresésre

 KIM, BM

 2012. december 31.

 

 217.

 Tartózkodási engedély kiállítása

 BM

 2012. december 31.

 

 218.

 Nemzeti letelepedési engedély kiállítása

 BM

 2012. december 31.

 

 219.

 Egyszerűsített honosítás, visszahonosítás

 KIM

 2012. december 31.

 

 220.

 Honosítási, visszahonosítási kérelem

 KIM, BM

 2012. december 31.

 

 221.

 Honosításhoz, visszahonosításhoz kapcsolt névmódosítási kérelem

 KIM, BM

 2012. december 31.

 

 222.

 Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat

 KIM, BM

 2012. december 31.

 

 223.

 Magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat

 KIM, BM

 2012. december 31.

 

 224.

 Lemondás magyar állampolgárságról

 KIM, BM

 2012. december 31.

 

 225.

 Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem

 KIM, BM

 2012. december 31.

 

 226.

 Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása; adatváltozásának átvezetése; pótlása, visszavonása

 KIM

 2012. december 31.

 

 227.

 Pótfüzet kiállítása, cseréje, a magyar igazolvánnyal és magyar hozzátartozói igazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények igénybevételére

 KIM

 2012. december 31.

 

 

 Horizontális téma (több eljárásban jogszabály által előírt kötelező elem)

 

 

 

 228.

 Aláírási címpéldány

 KIM

 2012. március 15.

 

2. melléklet az 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz

A felülvizsgálat és az egyszerűsítés módszertani alapkövetelményei

A felülvizsgálat során bemutatandó, illetve mérlegelendő szempontok a következők:

Cél: bemutatni az ügy folyamatával és kapcsolódásaival kapcsolatos legfontosabb (friss) információkat annak érdekében, hogy az egyszerűsítési folyamatban részt vevő valamennyi szereplő számára minden, az egyszerűsítés technikájának/technikáinak meghatározásához szükséges információ rendelkezésre álljon.

Tartalmi elemei:

1. Ügyre vonatkozó alapinformációk (ügy célja, célcsoportja, ügyszámok bemutatása, ügyet érintő joganyag)

2. Az ügy kapcsolata más hatóságoknál indított ügyekkel (ügy szükségessége más ügyekhez, dokumentációs feltételek)

3. Ügyintézés folyamatleírása (ügyön belüli eljárási lépések, ügy folyamatábrája, hiánypótlások, fellebbezések, határidők, átfutási idők)

4. Jogosultság, bírálat

5. Kommunikáció az ügyféllel (előzetes tájékoztatás, időpontfoglalás, ügyindítás módja, aktuális tájékoztatás)

6. Eljárási költség (illeték, illetékmentesség, gyorsított eljárás)

7. Egyéb fontos információk

A felülvizsgálat ezen tartalmi elemei elhagyhatók, ha az előterjesztés elfogadásakor a felülvizsgálat folyamatban van vagy már lezárásra került.

Az eljárások egyszerűsítését úgy kell megvalósítani, hogy az alább felsorolt kimenetek közül

- az a)-tól a c) pontokban szereplők közül egyet, vagy

- a d)-től a h) pontokban szereplők közül legalább kettőt kell teljesítenie, továbbá

- az a) pont kivételével minden más eljárásnál a j) pontban foglaltat végre kell hajtania és az i) pontban foglaltat a logikailag összetartozó ügyek esetében kell végrehajtania:

a) az ügy megszüntetése;

b) az ügy összevonása más üggyel;

c) ügyintézési idő csökkentése;

d) ügyfél-hivatal közötti kommunikáció fejlesztése, ügyfélbarát tájékoztatás kiterjesztése;

e) az ügy folyamatának átszervezése;

f) az ügy elintézésében részt vevő szereplők számának csökkentése;

g) az ügy elektronizáltságának növelése;

h) az ügy dokumentációs és információs igényének csökkentése;

i) kézikönyv készítése a folyamatban részt vevő ügyintézőknek;

j) az ügyfelek számára rövid és közérthető ügyleírás készítése és nyilvánossá tétele.

A vizsgálati eredmények alapján javaslatot kell tenni az egyszerűsítésre.

Cél: javaslat megfogalmazása az ügy egyszerűsítésének módjára, ütemezésére, erőforrásigényére, kapcsolódásaira.

Tartalmi elemei:

- Ügyre vonatkozó alapinformációk (adminisztratív költsége, lakossági irritációs foka, ügy megszüntethetősége, ügy összevonhatósága, jogszabályi háttér fragmentáltsága)

- Érintett intézményi szereplők és feladataik (intézmények számának csökkentése, intézmények feladatmegosztása, ügyindítás lehetséges csatornái, intézményrendszer átalakítása)

- Ügyintézés folyamata (eljárási lépések száma, átfutási idő, ügyintézési alkalmak száma, ügyintézés hatósági automatizálása)

- Jogosultsági, bírálati szempontok

- Kommunikáció az ügyféllel (előzetes tájékoztatás, időpontkérés, ügyindítás, proaktív tájékoztatás)

- Ügy elektronizáltsága (elektronizálhatósági irányok)

- Ügy információs, dokumentációs igénye (ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok információigénye)

- Ügy egyszerűsítésének javaslatai (folyamategyszerűsítési javaslatok, szakpolitikai javaslatok, költségek - megtakarítások, intézkedési terv, egyszerűsítés hatása a lakossági adminisztratív terhekre, kapcsolódó koncepciók, optimalizált folyamatábra)

 

 

scrollUp