Miniszteri rendeletek

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2017-11-16

Az építésügyi miniszteri rendeletek az építésügy törvényeihez kapcsolódnak.

Az építési törvény felhatalmazása alapján alkotott miniszteri rendeletek az építésügy miniszteri rendeletei.

Az Étv széles körben ad felhatalmazását az építésügyért felelős miniszternek és - együttes rendelet alkotására – az adópolitikáért felelős miniszternek  végrehajtási  jogszabályok megalkotására.

A legfontosabb tárgykörök:

  felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy

1. a telekalakítás, a telekalakítási és építési tilalom elrendelése, továbbá a cseretelekadás részletes szakmai szabályait,

2. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározására vonatkozó szabályokat,

3. a területek biológiai aktivitás értékének számítására vonatkozó részletes szabályokat – a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben –,

4. az igazgatási eljárásokban alkalmazandó telekár számításának szabályait,

5. az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásában a tárgyévre megállapított minimális építőipari rezsióradíj, vagy az ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rátával növelt mértékét,

6. az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat

– az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben -

7. a szakmagyakorlási jogosultságok megállapításával, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,

8. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság által nyújtott szolgáltatás díjának mértékét és a díjfizetés részletes szabályait,

9. az építésügyi hatóságot szakkérdés vizsgálatáért megillető eljárási költségek körét, mértékét, annak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos részletes szabályokat

rendelettel állapítsa meg.

A következő oldalon a felhatalmazások alapján alkotott építésügyi miniszteri rendeletek klikkelés után olvashatóak.

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos  jogállású személyek köréről

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet

a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről

15/2015. (III. 11.) MvM rendelet

Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

scrollUp