Miniszteri rendeletek

létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2017-06-07

ÉPÍTÉSÜGYI JOG MINISZTERI RENDELETEK

A  miniszter rendelete csak felsőbb szintű jogszabályhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet lehet, és csak felhatalmazás alapján lehet megalkotni abban a körben, amelyet a felhatalmazó rendelkezés meghatároz. A miniszteri rendelet alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit, a jogalkotásra jogosult minisztert feladatkör szerint. Az építésügyi tárgyú miniszteri rendeletek kiadására jogosult mindig az építésügyért felelős miniszter a felhatalmazó törvényben vagy kormányrendeletben. Amennyiben más tárgykör is érintett, a miniszteri rendeletet a tárgy szerint felelős miniszterrel egyetértésben adja ki a szakminiszter.

18. Cikk (3) A Kormány tagja törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, feladatkörében eljárva, önállóan vagy más miniszter egyetértésével rendeletet alkot, amely törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes.

Alaptörvény 

A szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogintézmények, jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására, a jogszabály egészének végrehajtására, valamint olyan tárgykör szabályozására, amit a felhatalmazást adó jogszabály nem szabályoz, nem lehet felhatalmazást adni. Az alapvető jogintézményeket, jogokat és kötelezettségeket az építésügyi jogban az építési törvény állapítja meg és a felhatalmazó rendelkezésekben meghatározza a tárgyköröket, amelyekben végrehajtási rendeletet kell alkotni.

A miniszteri rendelet kiadásához minden esetben szükséges az igazságügyért felelős miniszter véleményének kikérése.

Az építésügyért felelős miniszter az alábbi tárgykörökben adhat ki rendeletet az Étv. felhatalmazása alapján:

1. a telekalakítás, a telekalakítási és építési tilalom elrendelése, továbbá a cseretelek adás részletes szakmai szabályai,

2. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározására vonatkozó szabályok,

3. a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályai,

4. a területek biológiai aktivitás értékének számítására vonatkozó részletes szabályok – a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben –,

5. az igazgatási eljárásokban alkalmazandó telekár számításának szabályai,

6. az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásában a tárgyévre megállapított minimális építőipari rezsióradíj, vagy az ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rátával növelt mértékének megállapítása rendelettel.

Felhatalmazást kap továbbá az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a telekalakítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét és a díjfizetés részletes szabályait az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendelettel állapítsa meg.

Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az építmények létesítésének közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeit a miniszterrel, valamint a sajátos építmények esetén a sajátos építményfajták szerint illetékes miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg.

A következő oldalon a fentiek alapján kiadott miniszteri rendeletek listájában a rendelet címére kattintva olvasható a jogszabályi szöveg.

 

scrollUp