Mit kell az egyszerűsített bejelentés alapján elkészült épület esetében a hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-09-28 / módosítva: 2016-09-28

ELŐZMÉNY

Az egyszerű bejelentés alapján elkészült épületnél a hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez a hatóság azokat a mellékleteket kéri be, amelyek a használatbavételhez is kellenek. Továbbá tervdokumentációt is kérnek. Azt ugyan nem kell igazolni, hogy biztonságos használatra alkalmas az épület, de a kéményátvételről is kérnek igazolást, ugyanígy a közműbekötésekről is. Sőt jelezték azt is, hogy az OÉNY-be történő vázrajzot is feltételként írják elő.

 

KÉRDÉS

Mit kell az egyszerűsített bejelentés alapján elkészült épület esetében a hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni?


 

VÁLASZ

Egyszerű bejelentésnél nem kell/nem lehet használatbavételi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárást lefolytatni. Helyette szabályozott eljárásban hatósági bizonyítványt kell kérni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint:

„33/A. § (2) Az (1) bekezdés szerinti épületet az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.

(4) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványért az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Korm.R.) 6. §-a szerint.

„(2) A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az elektronikus építési napló összesítő lapját,

b) az épületre elkészített energetikai tanúsítványt,

c) ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének igazolását, valamint

d) az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

 

A fenti előírások szerint, tehát a hatóság a hatósági bizonyítvány iránti kérelem tartalma vagy mellékleteként nem kérhet mást, mint:

  • az e-építési napló összesítő lapját,
  • energetikai tanúsítványt,
  • ha igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díj megfizetésének igazolását,
  • statisztikai adatlapot.

 

Amennyiben a hatóság a fentieken túlmenően kér be mellékleteket (pl. kéményseprő nyilatkozatot, közműnyilatkozatot vagy épületfeltüntetési vázrajzot), az joggal való visszaélésnek minősül és közigazgatási károkozási következményekkel járhat. Mindezt alátámasztja az is, hogy a közelmúltban megváltoztak a kéményseprésre vonatkozó szabályok, melynek felügyeletét teljes mértékben az OKF látja el, továbbá a közműbekötésre vonatkozó információk beszerezhetőek az e-közmű nyilvántartáson keresztül, végezetül az épületfeltüntetési vázrajz szükségességét alapvetően az ingatlan-nyilvántartási szabályok írják elő, így a vázrajz benyújtása továbbra is kötelező, de nem az építésügyi szabályok alapján és nem az OÉNY-be.

 

scrollUp