Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Szabályozott tevékenységek

Létrehozva: 2015-11-19

Mint már korábban olvashatták, az építési beruházás megvalósítása során az építtető, a beruházáslebonyolító, a tervellenőr, a segédmunkás, a műszaki rajzoló, vagy a felmérést végző, az építési anyagbeszállító vagy kereskedő az, akinek a feladatai elvégzése semmilyen jogszabályi feltételhez nem kötött. Továbbá vannak olyanok, melyek részben szabályozottak: pl. a feladatellátása a tervezői művezetőnek.

 

Vannak viszont olyan tevékenységek is, melyek végzésének teljes feltételrendszere szabályozott és ennek keretében a tevékenységek végzése valamilyen engedélyhez vagy bejelentéshez kötött. Továbbá ezen tevékenységek egy részének végzése még kamarai tagsághoz is kötött.

 

A névjegyzéket vezető területi mérnöki vagy építész kamara engedélyével és nyilvántartásba vételével folytatható

Településrendezési tervezési tevékenységek:

a) településtervezési területen településtervezési szakterület,

b) településtervezési szakági területen

ba) településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület,

bb) településtervezési közlekedési szakterület,

bc) településtervezési víziközmű szakterület,

bd) településtervezési energia-közmű szakterület,

be) településtervezési hírközlési szakterület.

 

Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:

a) építészeti tervezési terület,

aa) belsőépítészeti tervezési szakterület,

ab) kertépítészeti műtárgy tervezési szakterület,

b) táj- és kertépítészeti tervezési terület,

c) sajátos építmények műszaki tervezési terület

ca) közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás részszakterület, közúti építmények tervezési részszakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, hajózási építmények tervezési részszakterület, hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület,

cb) hírközlési építmények tervezési szakterületen vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület, vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület,

cc) vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen települési víziközmű tervezési részszakterület, területi vízgazdálkodás tervezési részszakterület és vízkészlet gazdálkodás tervezési részszakterület,

cd) bányászati építmények tervezési szakterület,

ce) gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület,

cf) energiaellátási építmények tervezési szakterületen hőenergetikai építmények tervezési részszakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület, megújuló energia építmények tervezési részszakterület, atomenergia építmények tervezési részszakterület,

d) szakági műszaki tervezési terület

da) hídszerkezeti tervezési szakterület,

db) tartószerkezeti tervezési szakterület, a szakterületen épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület,

dc) építmények gépészeti tervezési szakterület, a szakterületen épületfizikai tervezési részszakterület,

dd) építményvillamossági tervezési szakterület,

de) geotechnikai tervezési szakterület.

 

Településrendezési szakértői tevékenységek:

a) településtervezési szakértői tevékenység,

b) településtervezési szakági szakértői tevékenység,

ba) zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői tevékenység,

bb) közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési szakági szakértői tevékenységek.

 

Építésügyi műszaki szakértői tevékenységek:

a) általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület,

b) sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterület,

c) építésügyi műszaki szakági szakértői szakterület,

d) építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterület.

 

Építési műszaki ellenőri tevékenységek:

a) általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület,

b) sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület,

c) szakági építési műszaki ellenőri szakterület.

 

Felelős műszaki vezetői tevékenységek:

a) általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület,

b) sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület,

c) szakági felelős műszaki vezetői szakterület.

 

Energetikai tanúsítói tevékenység pedig a névjegyzéket vezető területi mérnöki vagy építész kamarához történő bejelentés megtétele és nyilvántartásba vétele után folytatható.

A vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésének az a feltétele, hogy a névjegyzéket vezető szervnél (a területi kereskedelmi és ipar kamaránál) bejelentésre kerüljön és nyilvántartásba vegyék természetesen a meghatározott feltételek szerint.

 

A fenti tevékenységek közül

 • a településrendezési tervezési,
 • építészeti-műszaki tervezési,
 • településrendezési szakértői,
 •  építésügyi műszaki szakértői

tevékenység végzéséhez kamarai tagság is szükséges.

 

A fenti tevékenységeket természetes személyként vagy cégként folytatják, amelynek a következők a feltételei:

 1. Természetes személy a tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (és kamarai tagsággal).
 2. Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a tevékenységét, ha az Étv.
 • 16. §-a szerinti településtervezési tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településtervezési szakterületi jogosultsággal, településtervezési szakági tevékenységet akkor, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településtervezési szakági szakterületi jogosultsággal,
 • 16. §-a szerinti településrendezési szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településrendezési szakértői szakterületi jogosultsággal,
 • 32. §-a szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, ha a vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik az adott területen építészeti-műszaki tervezési szak vagy részszakterületi jogosultsággal,
 • 32. §-a szerinti építésügyi műszaki szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik építésügyi műszaki szakértői szakterületi jogosultsággal,
 • 38/A. §-a szerinti felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
 • 38/A. §-a szerinti építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki ellenőri jogosultsággal,
 • 38/C. §-a szerinti energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy munkavállalója rendelkezik energetikai tanúsítói jogosultsággal,

és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

 

A cég bejelentése alapján a területi kamara titkára által nyilvántartási jelölést (C-területi kamara kódja és nyilvántartási szám) ad ki. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával.

 

Cég az általa vállalt szakmagyakorlási tevékenységek közül, olyan tevékenységet végezhet,

 • amelyhez rendelkezik az előírt feltételekkel,
 • amelynek végzésére a megrendelővel írásban szerződést kötött, és
 • amelynek végzését a területi kamara nem tiltotta meg.

 

A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez a meghatározott feltétellel kell rendelkeznie és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet – amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik – alvállalkozó bevonásával végezheti.

 

A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:

 • kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén
  • a kamarai tagság folytonossága,
  • továbbképzési időszakonként a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése,
  • a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a kötelező továbbképzés keretében – beszámoló teljesítése,
  • adategyeztetési kötelezettség teljesítése,
 • kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén
  • továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése,
  • a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a kötelező továbbképzés keretében – beszámoló teljesítése, az energetikai tanúsítás kivételével,
  • adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése.
scrollUp