Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Szakmai szereplők

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-15 / módosítva: 2016-10-15

Közigazgatási hatósági ügy:

 1. minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez,
 2. a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés - a fegyelmi és etikai ügyek kivételével - ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.

 

Közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező

 1. államigazgatási szerv,
 2. helyi önkormányzati képviselő-testület, ideértve a megyei önkormányzat közgyűlését is, valamint átruházott hatáskörben annak szervei,
 3. polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke,
 4. főjegyző, jegyző, a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője,
 5. törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezet, köztestület vagy személy.

Ha törvény vagy kormányrendelet egyéb szervezetet, köztestületet vagy személyt jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására, meg kell határozni azokat az ügyeket, amelyekben e törvény rendelkezései az irányadók.

 

Amikor egy szerv ügyet intéz, vizsgálnia kell, hogy rendelkezik e jogszabályi felhatalmazással erre, azaz van-e hatásköre az ügy intézésére. Hatáskör hiányában nem járhat el az ügyben.

 

A szakmai szereplők legmarkánsabb képviselői

 • az építésügyi hatóságok
 • az építésfelügyeleti hatóságok
 • örökségvédelmi hatóságok
 • örökségvédelmi felügyelet
 • szakhatóságok, társhatóságok
 • területrendezési hatóságok

 

Az építési folyamat megvalósítását a hatóságokon kívül különféle jogintézmények, szervezetek is elősegítik. Ilyenek pl.

 

 • Építésügyi Szolgáltatási Pontok
 • kormányhivatalok

ahol a közérdek érvényre juttatása érdekében általában az első és másodfokú hatósági ügyeket intézik, kérelmeket bírálnak el, döntéseket hoznak, nyilvántartásokat vezetnek, hatósági, felügyeleti ellenőrzéseket végeznek, szankcionálnak és kikényszerítik a végrehajtást. A kormányhivatalok megyei és járási szinteken működnek, de egyes területeken megjelennek a kirendeltségeik is.

 • kormányablakok, okmányirodák

ezek az intézmények állnak személyes és közvetlen kapcsolatban az állampolgárokkal azáltal is, hogy többségében azonnali vagy elektronikusan elintézhető ügyeket visznek, kérelmeket vesznek be, igazolásokat adnak ki, jegyzőkönyvet vesznek fel, stb.

 • bíróságok

biztosítva az ügyfeleknek a jogorvoslathoz való jogot, közigazgatási ügyekben végső döntést hoznak

 • minisztériumok és háttérintézményeik

a Kormány működésének elősegítése céljából központi közigazgatási szervként a szakterületek központi irányítását, felügyeletét végzik, jogszabályokat készítenek elő, gondoskodnak a feladatellátás feltételrendszerének megteremtéséről

 • a főépítészi rendszer

az épített környezet alakításának és védelmének önkormányzati és állami hatósági személyi garanciája a területfejlesztéstől az építésügyi hatósági engedélyezésig.

 • a tervtanácsi rendszer

speciális építésügyi intézményrendszer, mely az épített környezet minősége és védelme javítását segíti elő.

 • a közműszolgáltatók

nem hatóságok, nem hivatalok, piaci szereplők, amelyek szolgáltatásuk mennyiségével és mi nőségével befolyásolják az építési folyamat megvalósítását. Szakértői jogállással vehetnek részt esetenként az ügyek intézésében.

 • kéményseprőipari közszolgáltatók
 • szakmai szervezetek

 

scrollUp