Szintjei

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-01-05 / módosítva: 2017-01-05

A területfejlesztés szintjei:

 

A város és környéke egyre inkább együtt élő egység, különösen igaz ez az agglomerációkra, a nagy metropolitán régiókra. A közigazgatásilag önálló települések fejlesztését is célszerű és kívánatos összehangolni. A térből kiszakított egyes települések önálló fejlesztésének hangsúlyozása nem segíti a településhálózat hatékony működését. "A városok és régiók Európájának" fejlesztése csak a területi és a települési szemlélet integrációjával képzelhető el.

 

A különböző szintű célterületeknek megfelelően megkülönböztethetünk

  • településfejlesztést,
  • kistérségfejlesztést,
  • régiófejlesztést stb.,

de mindezek a területfejlesztés részei.

 

A településfejlesztés nem tartozik a területfejlesztés fogalmába, és ezért gyakori a „terület- és településfejlesztés” szóhasználat. Ma ezt a nézetet erősíti a területfejlesztési törvény, amely hatályát nem terjeszti ki a településfejlesztésre.

 

Ha a településfejlesztést a területfejlesztés részének tekintjük, akkor az még inkább igaz a településhálózat-fejlesztésre, hiszen a települések hálózatának fejlesztéséhez egységben kell látni az alakítandó rendszert, a különböző szintű funkciókat ellátó településeket, a funkcionális városi térségeket fenntartható és hatékony rendszerbe kell szervezni és működtetni.

Tehát van bizonyos autonómiával, sajátos cél- és eszközrendszerrel működő településfejlesztés, mikro-, mezo-, makro-régiófejlesztés – legyen ezek neve akár kistérség, megye vagy bármi más –, de tértudományi értelemben ezek összessége a területfejlesztés, és a terület- és településfejlesztés típusú szóhasználat ugyanúgy tautológia, mint a terület- és regionális fejlesztés.

 

A gazdasági, társadalmi és területi kohézió, az elmaradott térségek felzárkóztatása az Európai Unió egyik kiemelt feladata. Ennek egyik eszköze a különböző anyagi támogatások allokálása az erre rászoruló régióknak. Ahhoz, hogy ez hatékonyan működhessen, szükség van objektivitást biztosító, egységesített adatbázisra. Ezt a célt hivatott szolgáltatni a NUTS rendszer.

 

A leggyakrabban csak NUTS néven emlegetett Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúráját (franciául Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques) az Eurostat fejlesztette ki az 1970-es években. A rendszer eleinte többnyire államközi megállapodás, megegyezés (un. Gentelmen’s agreement) alapján működött. 2000-től azonban a NUTS rendszerre Európai Uniós szabályozást vezettek be (Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának – NUTS – létrehozásáról), így alkalmazásának innentől kezdve jogi alapja lett. A 2003-ban hatályba lépő rendelet egységesítette a területi szinteket, keretszámokat határozott meg egy adott szint lakosságszámára és egyúttal részletes eljárási szabályokat, teendőket és tényezőket írt elő a beosztás meghatározásával és esetleges módosításával kapcsolatban egy ország esetében.

 

A NUTS az Európai Unió hierarchikus, statisztikai, földrajzi alapú kódolási rendszere, mely Európa gazdasági területét különböző területi szintekre osztja fel. A NUTS rendszert elsősorban egy egységes európai statisztikai adatbázis összegyűjtésére, kidolgozására, harmonizálására, ezek társadalmi-gazdasági elemzésére fejlesztették ki. Mindemellett, ez a rendszer számos döntéshozatalhoz kapcsolódó feladat alapjául is szolgál: az egyes, NUTS rendszer alapján meghatározott szintekhez való tartozásnak megfelelően sorolják be például a támogatásra jogosult térségeket, határozzák meg az egyes szintekhez rendelhető kompetenciákat.

Jelenleg a NUTS rendszernek három szintje van, melyeket 2003-ban két helyi közigazgatási egységgel (LAU1 és LAU2 – Local Administrative Unit) egészítettek ki, felváltva ezzel a korábbi NUTS4, illetve NUTS5 szinten elhelyezkedő adminisztratív egységeket.

 

A NUTS rendszer elemei:

NUTS0 - Az országok nem hivatalos, de használatos szintje

NUTS1 - fontosabb társadalmi-gazdasági szuprarégiók

NUTS2 - régiók

NUTS3 - kisebb, speciálisabb egységek, szubrégiók

LAU1 - felsőbb szint, mely nem minden országban található meg

LAU2 - települések vagy településcsoportok

 

Nem minden Európai Uniós tagország rendelkezik az összes szinttel. A rendelet csak 3 szint meglétét határozza meg kötelező jelleggel. Az egyik legextrémebb példa Luxemburgé, melynek egyedül LAU szintje van, és a három NUTS egység magának az országos szintnek felel meg. A NUTS rendszer, praktikussági okokból, követi az országok közigazgatási szerkezetének felépítését, ugyanakkor, míg bizonyos szintek adottak már az egyes országokban, néhányat mesterségesen kell kialakítani a rendelet ezen pontjának kielégítéséhez. A szintek beosztásának meghatározása a népességük nagyságától függ.

 

Szint

Minimum

Maximum

NUTS1

3 millió

7 millió

NUTS2

800 000

3 millió

NUTS3

150 000

800 000

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/principles_characteristi

 

A rendszer eleinte csak a Tizenötökre vonatkozott. 2004-ben és 2007-ben kiegészült az újonnan csatlakozó országokkal. Időközben kiterjesztették a jelenlegi tagjelöltekre és EFTA tagállamokra is.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/statistical_regions_outside_eu

2011. december 31-ig érvényes osztályozás szerint 97 NUTS1, 271 NUTS2, és 1303 NUTS3-as szintnek megfelelő területi egység van az Európai Unióban.

 

 

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LAU 1

LAU 2

BE

Gewesten / Régions

3

Provincies / Provinces

11

Arrondisse-menten / Arrondissements

44

-

 

Gemeenten / Communes

589

BG

Rajoni

2

Rajoni za planirane

6

Oblasti

28

Obshtini

264

Naseleni mesta

5329

CZ

Území

1

Oblasti

8

Kraje

14

Okresy

77

Obce

6249

DK

-

1

Regioner

5

Landsdeler

11

Kommuner

99

Sogne

2148

DE

Länder

16

Regierungs-bezirke

39

Kreise

429

Verwaltungsge- meinschaften

1457

Gemeinden

12379

EE

-

1

-

1

Groups of Maakond

5

Maakond

15

Vald, linn

227

IE

-

1

Regions

2

Regional Authority Regions

8

Counties, Cities

34

Electoral
Districts

3441

GR

Groups of development regions

4

Periferies

13

Nomoi

51

Demoi, Koinotites

1034

Demotiko diamerisma, Koinotiko diamerisma

6130

ES

Agrupacion de comunidades Autonomas

7

Comunidades y ciudades Autonomas

19

Provincias + islas
+ Ceuta, Melilla

59

-

 

Municipios

8111

FR

Z.E.A.T + DOM

9

Régions + DOM

26

Départements + DOM

100

Cantons de rattachement

3787

Communes

36683

IT

Gruppi di regioni

5

Regioni

21

Provincie

107

-

 

Comuni

8101

CY

-

1

-

1

-

1

Eparchies

6

Dimoi, koino- tites

613

LV

-

1

-

1

Reģioni

6

Rajoni, republikas pilsētas

33

Pilsētas, novadi, pagasti

527

LT

-

1

-

1

Apskritys

10

Savivaldybės

60

Seniūnijos

518

LU

-

1

-

1

-

1

Cantons

13

Communes

116

HU

Statisztikai nagyrégiók

3

Tervezési-statisztikai régiók

7

Megyék +
Budapest

20

Statisztikai kistérségek

175

Települések

3152

MT

-

1

-

1

Gzejjer

2

Distretti

6

Kunsilli

68

NL

Landsdelen

4

Provincies

12

COROP regio’s

40

-

 

Gemeenten

443

AT

Gruppen von
Bundesländern

3

Bundesländer

9

Gruppen von politischen Bezirken

35

-

 

Gemeinden

2357

PL

Regiony

6

Województwa

16

Podregiony

66

Powiaty i miasta na prawach powiatu

379

Gminy

2478

PT

Continente + Regioes autonomas

3

Comissaoes de Coordenaçao regional + Regioes autonomas

7

Grupos de Con- celhos

30

Concelhos - Munícipios

308

Freguesias

4260

RO

Macroregiuni

4

Regiuni

8

Judet + Bucuresti

42

-

 

Comuni + Municipiu + Orase

3174

SI

-

1

Kohezijske regije

2

Statistične regije

12

Upravne enote

58

Občine

210

SK

-

1

Oblasti

4

Kraje

8

Okresy

79

Obce

2928

FI

Manner-Suomi, Ahvenananmaa
/ Fasta Finland, Åland

2

Suuralueet / Storområden

5

Maakunnat / Landskap

20

Seutukunnat
/ Ekonomiska regioner

77

Kunnat / Kommuner

416

SE

Grupper av riksområden

3

Riksområden

8

Län

21

-

 

Kommuner

290

UK

Government OHce Regions; Country

12

Counties (some grouped); Inner and Outer London; Groups of unitary authorities

37

Upper tier authorities or groups of lower tier authorities (unitary authorities or districts)

133

Lower tier authori- ties (districts) or individual unitary authorities; In- dividual unitary authorities or LECs (or parts thereof); Districts

443

Wards (or parts thereof)

10664

EU-27

 

97

 

271

 

1 303

 

8397

 

121601

BE: Belgium, BG: Bulgaria, CZ: Czech Republic, DK: Denmark, DE: Germany, EE: Estonia, IE: Ireland, GR: Greece, ES: Spain, FR: France, IT: Italy, CY: Cyprus, LV: Latvia, LT: Lithuania, LU: Luxembourg, HU: Hungary, MT: Malta, NL: Netherlands, AT: Austria, PL: Poland, PT: Portugal, RO: Romania, SI: Slovenia, SK: Slovakia, FI: Finland, SE: Sweden, UK: United Kingdom.

 

A jelenleg érvényben lévő NUTS táblázat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_eu

 

Magyarországon a NUTS1-es szintet az országrészek alkotják: a Dunántúl, Közép-Magyarország, valamint az Alföld. A NUTS2-es szintnek a statisztikai régiók felelnek meg (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Közép-Magyarország, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország), míg a NUTS3 szintet a 19 megye valamint Budapest alkotják. A LAU1-es szinten 175 statisztikai kistérség, míg a LAU2-es szinten 3152 település található.

 

NUTS1

NUTS2

NUTS3

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

 

Közép-Magyarország

 

 

 

Budapest

 

 

Pest

DUNÁNTÚL

 

 

 

Közép-Dunántúl

 

 

 

Fejér

 

 

Komárom-Esztergom

 

 

Veszprém

 

Nyugat-Dunántúl

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

 

 

Vas

 

 

Zala

 

Dél-Dunántúl

 

 

 

Baranya

 

 

Somogy

 

 

Tolna

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

 

 

 

Észak-Magyarország

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

 

Heves

 

 

Nógrád

 

Észak-Alföld

 

 

 

Hajdú-Bihar

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

Dél-Alföld

 

 

 

Bács-Kiskun

 

 

Békés

 

 

Csongrád

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-020/EN/KS-RA-07-020-EN.PDF

 

 

 

scrollUp