Tanács rendelete

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2015-11-28

A Tanács rendeletei


az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 41. cikkének megfelelően a Bizottsággal közlendő beruházási projektek meghatározásáról szóló

A TANÁCS 1999. december 2-i 2587/1999/EURATOM RENDELETE


az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló

A TANÁCS 2010. június 24-i 617/2010/EU, EURATOM RENDELETE


az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló

A TANÁCS 2004. december 22-i 1/2005/EK RENDELETE


a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló

A TANÁCS 2013. október 7-i 1042/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

 

scrollUp