Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Településképi bejelentési eljárás

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A települési környezet alakítása és védelme nem csak országos közérdek, hanem helyi közügy is. Ezért azokban az esetekben, amikor az országos közérdeket képviselő követelmények érvényre juttatása mellett a helyi közérdeket képviselő követelmények (pl. helyi építészeti értékvédelem, helyi településképi védelem, településfejlesztési elvárások és a helyi építési szabályzat követelményei) érvényre juttatásának kikényszerítése is felmerül, a települési önkormányzatnak lehetősége és eszköze van arra, hogy szűkebben vett környezetét kontroll alatt tartsa. 


A települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármester - a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket érintő vagy műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével - önkormányzati rendeletében meghatározott esetekben és módon településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le

 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,
 • azon reklámok elhelyezése tekintetében melyek elhelyezését,
 • azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását

a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól, valamint a kiadott igazolás érvényességi idejéről helyi rendeletet alkotott.


A kérelem

A településképi eljárást bejelentés formájában az ügyfél a polgármesternél kezdeményezi. A bejelentés tartalmazza:

 • a bejelentő nevét,
 • a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 • a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,
 • a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,
 • az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartamát.

A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak - a kérelem tárgyának megfelelően - a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról,

b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

c) alaprajzot,

d) homlokzatot,

e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.


Eljárási szabályok

A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül

 • a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást - kikötéssel vagy anélkül - tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel az előírt követelményeknek és a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a településképbe,
 • megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg az előírt követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe.


Az igazolás tartalmazza

 • a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
 • a bejelentő (építtető) nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 • a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,
 • a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
 • azt, az időtartamot, amelyre a bejelentés szól.


A tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 8 napon belül nem tiltja meg. A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását.


A polgármester döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.


A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, és a bejelentés elmulasztása esetén a települési önkormányzat polgármestere - kormányrendeletben meghatározottak szerint - településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti

 • a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését,
 • a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben a településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben 50 000 forintig terjedhető bírság kiszabását rendelheti el.

 

scrollUp