Vizilétesítmények, közműépítmények

létrehozva: 2017-01-02 / módosítva: 2017-06-07

Vizilétesítmények, közműépítmények jogszabályai

 

TÖRVÉNYEK

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

 

MINISZTERI RENDELETEK

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

 

scrollUp